FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 29/06/2022

Får arbetsgivaren betala ut ersättning istället för semesterdagar?

Har sedan jag började på min nuvarande arbetsplats samlat på mig en ansenlig mängd semesterdagar, norr om 50. Har under åren försökt få ned antalet med fått semester nekad gång efter annan. På min senaste lönespecifikation så upptäckte jag dock att arbetsgivaren betalat ut semesterersättning och strukit drygt en fjärdedel av mina dagar, helt utan förvarning. Är detta verkligen okej?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i semesterlagen. Observera dock att avvikelser från lagen får göras i kollektivavtal, (2a § semesterlagen). Avtal som är till nackdel för arbetstagaren är ogiltiga i de delar som inskränker det lagen stadgar, (2 § semesterlagen).

Arbetsgivaren måste förelägga semester

En arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår, (4 § semesterlagen). Semestern är inte bara arbetstagarens rättighet utan även en skyldighet att ta ut. Det är arbetsgivarens skyldighet att förlägga semestern och om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor, (12 § semesterlagen). Betald semester måste alltid förläggas som ledighet, och kan inte kompenseras med pengar. Det är tillåtet att betala ut semesterersättning, men arbetstagaren måste ta ut förlagd ledighet.

Alla semesterdagar måste inte användas under ett år, utan semesterdagar kan sparas i upp till fem år. Om arbetstagaren har tjänat in fler än 20 betalda semesterdagar, kan hen spara de överstigande dagarna i upp till fem år, (18 § semesterlagen). Arbetsgivaren är skyldig att se till att även sparade semesterdagar förläggs som semester. Det ska ske inom fem år även om arbetstagaren inte begär att ta ut semester, (18 § andra stycket semesterlagen).

Situationer då arbetsgivaren kan betala ut ersättning istället för semester

Det finns två situationer när arbetsgivaren kan betala ut semesterdagar i pengar. Den ena situationen är om arbetsgivaren inte kunnat förlägga semestern under semesteråret. Då kan betalda semesterdagar betalas ut som semesterlön senast en månad efter semesterårets utgång, men enbart för de dagar som tillsammans med nya intjänade dagar överstiger 25 betalda semesterdagar, (26a § semesterlagen). Den andra situationen är om anställningen avslutas. Innestående semester betalas då ut som semesterersättning efter det att anställningen upphört. Semestern kan också betalas ut i pengar om det gäller en tidsbegränsad anställning som pågår mindre än tre månader, (28 § semesterlagen). 

Arbetsgivarens skadeståndsskyldighet

Arbetsgivaren skyldig att se till att arbetstagaren har tagit ut sin sparade semester i tid. Om arbetsgivaren inte gör det kan denne bli skadeståndsskyldig, (32 § semesterlagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Jag vet varken hur din anställningssituation ser ut eller vilka avtal som gäller, men du har i alla fall fått en guide på vägen. Jag skulle rekommendera dig att gå in i semesterlagen och kika på vad som står där gällande just din anställningssituation, samt se efter om vad som framgår i ett eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen.

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra MadsenRådgivare