Får arbetsgivaren begära utdrag ur ditt belastningsregister?

2019-11-29 i Myndigheter
FRÅGA
Hejsan!Har flyttat till en mindre kommun. Ska börja inom äldreomsorgen, min arbetsgivare ville ha ett utdrag från mitt belastningsregister. Har ett gammalt förflutet som kommit upp. Men inget allvarligt. Har arbetsgivaren rätt att begära det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Regler om belastningsregister finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Registret innehåller även t.ex. om du meddelats kontaktförbud mot någon (3 § lagen om belastningsregister) Registret ska föras för att ge information som sådana belastningsuppgifter som behövs vid tillståndsprövning, lämplighetsprövning och annan prövning där det är särskilt angivet att upplysningar får inhämtas från belastningsregistret.

Huvudregeln är att det bara är du som kan begära utdrag ur belastningsregistret. Av 10 § lagen om belastningsregister följer dock att Om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott, har en enskild rätt att få uppgifter ur registret om en annan enskild i den utsträckning regeringen för vissa typer av fall föreskriver det.

Arbetsgivaren har alltså i detta fall en rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret för att kunna pröva om anställningen är lämplig. En arbetsgivare kan alltså ha rätt att hämta ut vissa uppgifter ur belastningsregistret vilket också ofta sker i praktiken.

Uppgifter i belastningsregistret finns inte kvar för evigt. De gallras ur efter en viss tid beroende på vilken påföljd brottet hade. Detta kan du enkelt läsa mer om på polisens hemsida som du hittar HÄR!

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är det bara att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (324)
2020-03-31 Kan jag stämma kommunen?
2020-03-31 Kan man anmäla en kurator för att denne gjort en orosanmälan till socialtjänsten?
2020-03-30 Kan man ändra sitt personnummer?
2020-03-29 Rekommendationer till människor 70+ angående Covid-19

Alla besvarade frågor (78701)