Får arbetsgivaren avbryta en provanställning för att anställa någon annan?

2021-05-27 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Kan ett företag anställa någon annan före min man då han är provanställd? Han har varit provanställd i snart 5,5 månad, har dom rätt att göra detta. Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En provanställning är en tidsbegränsad anställning som får pågå i maximalt sex månader (se 6 § första stycket LAS). En provanställning är en för arbetstagaren mycket osäker anställningsform. Om inte annat har avtalats får arbetsgivaren när som helst under prövotiden avsluta provanställningen (se 6 § tredje stycket LAS). Arbetsgivaren behöver inte ha något särskilt skäl för detta och behöver inte heller uppge skälen för avbrytandet till arbetstagaren.

I princip kan alltså arbetsgivaren avbryta en provanställning med vilka skäl som helst och arbetstagaren har heller ingen rätt att få reda på vilka skäl som ligger bakom beslutet. Det finns vissa undantag till ovanstående; arbetsgivaren får inte avbryta en provanställning i förtid om det sker på grund av diskriminering eller genom en föreningsrättskränkning. Att avbryta en provanställning för att arbetsgivaren vill anställa någon annan istället för den provanställde är emellertid helt i enlighet med lagen.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?