Får arbetsgivare ställa krav på att arbetstagare inte får bedriva konkurrerande verksamhet?

2018-12-31 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej, Jag arbetar som telefonreparatör för ett mellanstort företag, I mitt anställningskontrakt står det att jag "inte får bedriva konkurrerande verksamhet de närmaste två åren efter uppsägning", jag undrar om min arbetsgivare verkligen kan ställa sådana krav på mig även efter avslutad anställning? Och vad styr vad som räknas som "konkurrerande verksamhet"?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om konkurrensklausuler

Din fråga handlar om en så kallad konkurrensklausul. Syftet med denna är att skydda din arbetsgivare från att någon anställd ska missbruka information den fått om arbetsgivaren genom sitt arbete, exempelvis genom att börja arbeta hos någon konkurrent eller starta ett eget konkurrerande företag.

Det är tillåtet för din arbetsgivare att sätta upp en konkurrensklausul eftersom de anses vara nödvändiga. Den får dock bara sträcka sig under så lång tid som kan anses skäligt (38 § avtalslagen). Detta följer av lojalitetsplikten, som innebär att du under arbetstiden inte får göra något som kan skada din arbetsgivare.

Hur lång får en konkurrensklausul vara?

Längden av en konkurrensklausul ska innefatta en avvägning mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen. Som huvudregel är konkurrensklausuler på upp till två år okej medan det måste finnas särskilda skäl för att tiden ska få sträcka sig längre än så. De får aldrig sträcka sig längre än fem år. Din arbetsgivares konkurrensklausul är förmodligen ett rimligt krav att ställa och måste därför följas.

Vad räknas som konkurrerande verksamhet?

Det är svårt att säga vad som räknas som konkurrerande verksamhet i allmänhet och det finns inget konkret som säger exakt hur bedömningen ska göras. Det är möjligt att det finns preciseringar i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. I annat fall får det göras en enskild bedömning av vilken information som kan anses behöva vara skyddad. Det är då viktigt att du inte arbetar inom med något som innefattar samma typ av kunskap.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (97)
2020-06-29 Hur söker jag nytt jobb efter en konkurrensklausul?
2020-05-31 Löfte om jobb, bindande?
2020-04-30 Jobba som vikarie?
2019-11-21 Uppsägningstid vid tillsvidareanställning

Alla besvarade frågor (81789)