Får arbetsgivare neka anställning på grund av släktskap med en befintlig anställd?

FRÅGA
Hej! Jag har blivit nekad en anställning på ett medelstort företag ca 500 anställda. Företaget är i åkeribranschen men jag sökte en tjänst på kontoret, som administratör. Nu kom jag så långt att jag och en till fick träffa chefen samt teamledaren för avdelningen. Och av oss två skulle sedan en av oss väljas ut tillsammans av dom 2 närmaste cheferna och VD. I ett samtal fick jag av rekryteringskonsulten veta att dom 2 första ville att jag skulle få tjänsten. Men av anledning att jag har släkt som är medlemmar i företaget, valdes jag bort av VDn. Jag har dessutom i mail fått förklarar att hon som skulle blivit min närmsta chef inte sett att det skulle vara något problem. Samt även anledningen med släktskapet. Så tjänsten gick till den andra sökande. Kan detta vara rimligt? Jag har ingen kontakt med denna släkt och det är dessutom en kusin till pappa. Så vi är inte släkt på nära håll. Tacksam för svar,Vänliga hälsningar A-K
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En grundprincip i svensk rätt är den fria avtalsrätten, vilket betyder att man fritt får välja motpart i ett avtalsförhållande. En arbetsgivare har vidare en fri anställningsrätt, dvs. denne kan i princip fritt välja vem som ska anställas. Vissa begränsningar förekommer däremot inom den statliga sektorn där bedömningen av den arbetssökande enbart ska ske på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet (4 § LOA).

En ytterligare begränsning av den fria anställningsrätten är regleringarna i diskrimineringslagen (DL). Lagen är tvingande och gör det alltså inte möjligt för en arbetsgivare att undanta eller göra avvikelser från den (1 kap. 3 § DL). Arbetssökande omfattas av lagen, och får inte nekas en anställning på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller religion och annan trosuppfattning (1 kap. 5 § DL).

Råkar man ut för någon annan typ av diskriminering som inte grundar sig i de uppräknade diskrimineringsgrunderna i lagen, omfattas men dessvärre inte av skyddet. För tydlighetens skull så omfattas diskriminering på grund av släktskap med en annan anställd inte av diskrimineringslagens skyddsregler.

Däremot behöver det inte betyda att du inte blivit diskriminerad på någon av de grunder som nämnts ovan och som skyddas i lagen. I det fallet att en arbetssökande anser sig ha blivit diskriminerad och visar omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering skett, enligt ovan diskrimineringsgrunder, är det arbetsgivaren som måste visa på att diskriminering inte har förekommit (6 kap. 3 § DL). Kan arbetsgivaren inte visa detta, riskerar denne att behöva betala skadestånd (5 kap. 1 § DL)

Sammanfattningsvis kan alltså en arbetsgivare välja fritt vem denne vill anställa, så länge denne inte diskriminerar enligt någon av diskrimineringsgrunderna.

Hoppas detta gav svar på din fråga!
Behöver du vidare hjälp med ditt ärende går det bra att kontakta oss på info@lawline.se

Vänliga hälsningar,

Melina Trydegård
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (807)
2022-01-26 Får man lön om man endast deltar på introduktionsdagen?
2022-01-25 Oavlönad provanställning som barnvakt
2022-01-22 Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?
2022-01-18 Får man omplacera eller säga upp ovaccinerad personal på ett äldreboende?

Alla besvarade frågor (98657)