Får arbetsgivare kräva att en blivande anställd visar upp ett utdrag ur belastningsregistret oavsett yrke?

2017-09-05 i Sekretess
FRÅGA
Är det idag illegalt för arbetsgivare att begära ut belastningsregister om det inte gäller LSS eller barn och skolomsorg?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta förutsättningarna för när arbetsgivare får ta del av en persons belastningsregister. Jag har därför valt att besvara din fråga mer generellt.

I belastningsregistret sparas uppgifter om personer som blivit dömda för brott. Det är i första hand olika myndigheter som har möjlighet att få ut uppgifter ur registret. Som privatperson har man rätt att få ut uppgifter om sig själv men inte om andra privatpersoner (9 § lag om belastningsregister).

En arbetsgivare har därför generellt ingen rätt att själv begära ett utdrag ur registret. Istället kan den enskilde arbetstagaren själv begära ut sitt utdrag ur registret och sedan visa upp detta för arbetsgivaren. Vissa arbetsgivare är enligt lag skyldiga att begära att en arbetssökande visar upp ett utdrag om sig själv innan personen anställs. Skyldigheten gäller exempelvis när man ska anställda någon för arbete inom skola och omsorg.

I dagsläget finns det endast lagregler om arbetsgivares rätt att kräva registerutdrag av arbetssökande. Det finns alltså inte något förbud mot att arbetsgivare kräver att arbetssökande visar upp registerutdrag. Det är därför inte olagligt att som arbetsgivare be om ett utdrag ur belastningsregistret även om det inte gäller en anställning som är angiven i lagen.

Däremot pågår det just nu arbete med ett lagförslag som förbjuder arbetsgivare att begära att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret. Förslaget har ännu inte lett till någon lag. Du kan läsa mer om lagförslaget på regeringens hemsida.

Hoppas detta gav svar på din fråga,

Med vänlig hälsning

Charlotta Nermark
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (268)
2021-07-28 Kan man begära ut släktings journal vid dödsfall?
2021-07-04 Kan jag ta reda på om min bror är adopterad utan att någon får veta de?
2021-06-30 Har jag rätt att få ta del av underlaget som gett upphov till misstankar om att jag begått brott?
2021-06-30 Sjukjournal

Alla besvarade frågor (94588)