Får arbetsgivare göra hembesök för att bekräfta sjukdom?

2021-07-07 i Sjuk
FRÅGA
God dag!Är det tillåtet för en arbetsgivare att åka hem till en arbetstagare och knacka på för att bekräfta att personen i fråga faktiskt är sjuk?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Information om sjukdom

En arbetsgivare ska inte försöka ta reda på orsaken till att du inte kan arbeta utan det ska räcka med att du informerat att det beror på sjukdom. Sjukdomen nedsätter sin arbetsförmåga, vilket är det enda som bör anses relevant för arbetsgivaren och om denne kräver mer information kan du neka.

Arbetsgivaren har rätt till att ringa dig av omtanke och genuin oro, men inte för att ifrågasätta din sjukdom eller på ett sätt som gör dig obekväm.

Förstadagsintyg

Arbetsgivaren kan besluta om förstadagsintyg (läkarintyg tidigare än dag åtta) om det föreligger särskilda skäl och måste vara skriftligt.

Sjuklönelagen

Enligt sjuklönelagen är man som anställd skyldig att lämna ett läkarintyg efter åtta dagar sjukdagar för att ha rätt till sjuklön (3 § och 8 §).

Sammanfattningsvis, arbetsgivaren är inte förbjuden att höra av sig till dig vid sjukdom av omtanke men bör inte göra hembesök eller ringa i syfte för att ifrågasätta eller på något sätt skapa en situation som gör det obekvämt för den anställde. Om arbetsgivaren vill ha en bekräftelse på sjukdomen kan denne kräva in ett läkarintyg.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?