Får arbetsgivare göra avdrag för rast om du inte kan lämna lokalen?

2020-08-16 i Rast
FRÅGA
Har en arbetsgivare rätt och dra en timmes lunch om du inte kan lämna lokalen?Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Lagen som reglerar arbetstid heter arbetstidslagen (ATL). Denna är till vissa delar en dispositiv lag, vilket innebär att delar av den kan avtalas bort genom kollektivavtal (3 § ATL). När det gäller raster är dock möjligheten att avtala om annat än vad som står i lagen relativt begränsad, vilket innebär att även om kollektivavtal finns på din arbetsplats skulle detta troligtvis inte ändra svaret nedan.

Definition av rast

Raster regleras i 15 § ATL och definieras som en paus i arbetet där arbetstagaren har rätt att lämna arbetsplatsen. Det nämns också att rast ska ges om arbetstiden är längre än fem timmar.

Måltidsuppehåll?

Enligt 16 § ATL kan raster bytas ut mot måltidsuppehåll om en rast inte kan ges på grund av oväntade händelser, exempelvis om det är många sjuka på jobbet den dagen eller en tillfällig arbetsanhopning. Vid måltidsuppehåll har arbetstagaren inte rätt att lämna arbetsplatsen men ska få lön under hela uppehållet. Enligt 3 § ATL har arbetsgivaren även rätt att ersätta raster med måltidsuppehåll om detta avtalats genom kollektivavtal.

Rätt till paus

Enligt 17 § ATL har arbetstagaren rätt till pauser om det behövs utöver rasterna. Det kan exempelvis handla om en kortare paus för att gå på toaletten eller dricka vatten. Dessa pauser är betalda.

I ditt fall

Jag uppfattar inte helt och hållet din situation, dvs. vad det är som gör att du inte kan lämna arbetsplatsen under rasten. Är det så att du inte kan göra detta på grund av att arbetsplatsen exempelvis ligger avsides eller är det så att arbetsgivaren kräver av dig att du stannar på plats? Om du inte får lämna arbetsplatsen har arbetsgivaren ingen rätt att dra av en timmes lunch från din lön, i sådana fall är det istället fråga om måltidsuppehåll – vilket enligt ovanstående ska vara betald tid.

Vad du kan göra

Mitt råd till dig är att uppmärksamma din arbetsgivare på vad lagen säger angående raster. Du bör också fråga arbetsgivaren ifall det finns något kollektivavtal som medger avvikelser från detta. Om ni har skyddsombud på arbetsplatsen kan du även prata med denna/dessa om problemet. Skulle inga åtgärder vidtas kan du vända dig till ditt fackförbund, om du är medlem i facket. Du kan även ställa dina frågor till Arbetsmiljöverket här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (83)
2021-01-15 Har man rätt till rast under ett 7,5 timmars arbetspass?
2020-11-12 Kan man ha för lång rast på jobbet?
2020-09-29 Har man rätt till att få betald rast?
2020-09-18 Har jag rätt till paus när jag arbetar i fyra timmar?

Alla besvarade frågor (88185)