Får ansvarig personal skicka hem anställda på grund av meningsskiljaktighet?

2020-12-03 i Övrigt
FRÅGA
Hej. Behöver en säljledare, alltså inte butikschef men ansvarig personalen den dagen i en matbutik ha någon motivering för att skicka hem en anställd eller kan den skicka hem någon hur som helst? Skulle en motivering att en anställd som haft en åsikt som skiljer sig från säljledarens där åsikten från den anställda uppfattats som uppkäftig enligt säljledaren men inte av några av de andra anställda i butiken vara en giltig motivering att tvångshemskicka en anställd?
SVAR

Hej!

Tack för att du ger oss här på Lawline förtroendet att besvara din fråga!

Situationen du beskriver berör arbetstagarskydd och regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Frågan är alltså om en anställd kan med tvång bli hemskickad under sitt arbetspass. Såsom jag tolkar din beskrivning gäller det inte ett avskedande eller uppsägning. För ordningens skull kan jag lyfta fram att i så fall måste arbetsgivaren för uppsägning ha saklig grund; arbetsbrist eller av personliga skäl, 7 § LAS (exv. samarbetsproblem, brottslighet på arbetsplatsen).

Som utgångspunkt har arbetsgivaren rätt att förlägga arbetstiden som han eller hon vill, inom ramen för lagen om arbetstid. Detta tillkommer arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Vilka befogenheter personal i butiken har, beror mycket på vilken befattning de har och i vilken omfattning arbetsgivaren gett befogenheter. Helt kan arbetsledningsrätten inte delegeras, utan ankommer i första hand på arbetsgivaren.

Skickas en anställd hem för dagen under ordinarie arbetspass och arbetsgivaren ger arbetstagaren fog att anta att anställningen upphört, ses det som ett skiljande av tjänsten. Vilket inte verkar vara fallet här, såvitt framkommit har det åtföljts av t.ex. yttranden om anställningens upphörande.

Arbetstagaren har rätt att få lön för den dagen han eller hon blir hemskickad. Arbetstagare och arbetsgivare kan komma överens om annat i form av en ömsesidig överenskommelse om att avvika från avtalet.

Hoppas du tycker att svaret klargjorde rättsläget!

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1865)
2021-04-10 Bryter arbetsgivaren mot någon lag om arbetstagaren jobbar 8 dagar i rad?
2021-04-09 Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?
2021-04-08 Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?
2021-03-31 Har jag rätt till betalt för utfört provjobb?

Alla besvarade frågor (91095)