Får åklagaren använda brev till en häktad som bevis i rättegång?

2019-06-24 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Om man skriver brev till någon som sitter häktad vet jag att åklagaren har rätt att granska brevet, men kan brevet användas i målet? Kan alltså det som står i brevet tas med i förundersökningen? Kan åklagare ta in personen som har skrivit brevet på förhör även om man inte har skrivit något som har med målet att göra utan mer vardagliga saker? Tex om den häktade har en relation med någon som åklagaren inte tidigare vetat om.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I svensk rätt finns vad som kallas fri bevisföring, innebärande att parterna har rätt att åberopa i princip vad som helst som bevis. Det innebär således att om det står något i ett brev som kan vara användbart i målet är det möjligt för åklagaren att åberopa det som bevis.

Under förundersökningen utförs det förhör med den misstänkta, men även med andra för att det kan ha ett värde i målet och hjälpa till att visa vad som skett. Om åklagaren får veta om en relation och personen i fråga kan vara intressant att förhöra kan det således ske om den framkommer av brevet.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (297)
2019-12-03 Beslag av tandborste, plastflaska och tuggummiförpackning
2019-12-03 Är det lagligt för polisen att försöka framkalla brott?
2019-09-30 Beslag av ägodelar
2019-09-30 Fri bevisföring och fri bevisvärdering

Alla besvarade frågor (75510)