Får åklagaren åberopa vilken bevisning som helst?

Sent inlämnad årsredovisning kan få straffpåföljden bokföringsbrott av normalgraden eller ringa. För att styrka upprepade händelser, som i sin tur ger påföljden bokföringsbrott av normalgraden, så har åklagaren åberopat att ett bolag betalt förseningsavgifter för tiden innan gärningsbeskrivningen angett.

Alltså, låt säga att tidpunkten för när brottet fullbodades var 2021-07-01, men åklagaren har åberopat förseningsavgifter till Bolagsverket som avser 2016-2021. Får åklagaren verkligen åberopa förseningsavgifter, utan att utreda vad förseningsavgifterna består i, och utan att ens utreda vem som var företrädare när förseningsavgifterna uppstod? Låt säga att Bolagsverket efter dom upphäver förseningsavgifterna, eftersom Bolagsverket anser att de är felaktiga (t.ex. att det finns ursäktliga skäl osv), finns det då grund för domvilla alternativt resning?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I svensk rätt råder fri bevisprövning (35 kap. 1 § Rättegångsbalk). Det innebär att åklagaren i praktiken har rätt att lägga fram vilken bevisning som helst. Det är istället upp till domstolen att bedöma om bevisningen har någon relevans för fallet. Invändningarna, så som att det inte är utrett vad förseningsavgifterna bestod i, eller vem som var företrädare när förseningsavgifterna uppstod, bör då ha lagts fram under brottmålsprocessen varpå de tagits med i bedömningen av rätten.

Något fel har alltså inte begåtts i brottmålsprocessen, oavsett om t.ex Bolagsverket upphävt förseningsavgifterna. Även upphävda förseningsuppgifter hade t.ex kunnat åberopas som bevisning. Min bedömning är alltså att det inte finns någon grund för domvilla eller resning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, du är välkommen att komma med fler frågor i framtiden

Med vänlig hälsning

Lucas GardebrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”