Får ägaren kamerabevaka anställda på arbetsplatsen?

2022-01-09 i Övrigt
FRÅGA
Hej,Jag jobbar på en resturang som drivs som en franchise. På senaste tiden har vi anställda hört mycket från våra chefer dvs. Franchisetagarna att han som äger hela franchise iden kollar på oss genom övervakningskamerorna och säger exempelvis att vi står för mycket vid kassan och att vi borde röra oss mer. Min fråga är om det är tillåtet att franschiseägaren får kolla på oss genom kamerorna och om de har rätt att säga till oss vad vi skall göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inom arbetsrätten finns en princip som innebär att arbetsgivaren har rätt att bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras på arbetsplatsen. Detta kan innefatta kontrollåtgärder såsom kameraövervakning, förutsatt att det inte står i strid med lag, god sed eller på annat sätt är otillbörligt.

Att bli kameraövervakad innebär integritetsintrång men i Sverige finns ingen lag om personlig integritet i arbetslivet, utan frågan berörs i stället i en rad olika regelverk som jag kommer redogöra för nedan.

Ibland krävs tillstånd för att få kamerabevaka arbetsplatsen

Om franschiseägaren kameraövervakar arbetsplatsen där enbart anställd syns och inte allmänheten, så krävs inte något tillstånd. Om kamerabevakningen däremot sker där allmänheten har tillträde, krävs tillstånd förutsatt att bevakningen drivs av någon, vid utförande av en uppgift av allmänt intresse, som följer eller grundar sig i beslut med stöd av lag, annan författning eller kollektivavtal. I normalfallet krävs dock inget tillstånd för att få kamerabevaka en privat arbetsplats (7 § kamerabevakningslagen).

Trots att tillstånd inte krävs måste övervakaren ha ett berättigat ändamål till kamerabevakningen

Även om det inte krävs att franschiseägaren har ett tillstånd för att få kamerabevaka arbetsplatsen så måste ändå ägaren förhålla sig till vissa regler, såsom dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Kamerabevakningen måste ha ett "berättigat ändamål" för att vara tillåtet, vilket till exempelvis skulle kunna vara att förhindra olyckor eller förebygga brott. Det krävs således att övervakaren gör en bedömning av behovet av bevakningen i relation till den personliga integriteten och individens intresse att inte bli övervakad. Varav behovet av övervakningen måste väga tyngre än den personliga integriteten för att kamerabevakningen ska kunna vara tillåten (2 § kamerabevakningslagen).

Att regelmässigt övervaka hur de anställda utför sina arbetsuppgifter är inte tillåtet

Integritetsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet som arbetar för att skydd personuppgifter genom kontroll och granskning av verksamheter. Myndigheten anger på sin hemsida att det inte är tillåtet att "regelmässigt övervaka hur de anställda utför sina arbetsuppgifter eller när de tar raster". Däremot skulle det kunna vara tillåtet att bevaka om arbetsgivaren misstänker att anställda begår brott på arbetstid.

Det framgår inte från din fråga i vilket syfte som franschiseägaren kameraövervakar arbetsplatsen. Om man enbart utgår från din text att ägaren verkar övervaka anställda i syfte att se att ni inte står i kassan för mycket, så finns troligtvis inte ett berättigat ändamål med bevakningen. Det finns dock inte tillräckligt med information i din fråga för att jag ska kunna göra än riktig bedömning. Det krävs som sagt en helhetsbedömning utifrån syftet med bevakningen.

Sammanfattning

Det krävs att en helhetsbedömning görs för att ta reda på om franschiseägaren lagligen får kameraövervaka er anställda, vilket jag tyvärr inte kan svara på, på grund av för lite information. När de gäller din andra fråga så gäller som utgångspunkt att arbetsgivaren har rätt att bestämma hur ni anställda ska utföra ert arbete, så om arbetsgivaren går med på det som franschiseägaren säger att ni ska göra så är det rimligen det som gäller.

Min rekommendation

Om du är fackligt medlem rekommenderar jag dig att diskutera frågan vidare med dem. I annat fall rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister för mer praktisk hjälp. Om du anser att ägaren inte har ett berättigat syfte att kamerabevaka eftersom din och övriga anställdas integritet kränks, så kan du vända dig till IMY direkt för mer information och kontakt. IMY kan slutligen besluta om att företaget bryter mot lagen och dela ut sanktioner.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor och att allt löser sig för dig! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98657)