Familj har varit med om en trafikkollision, hur mycket är rimligt att begära i skadestånd?

Hej! Vi har blivit påkörda/kolliderat med en person som var rattfull, förmodligen åker han för grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik då han är vållande.

Efter olyckan har samtliga i vår bil nack & ryggont samt psykiska påföljder.

Ex så vill min fru inte längre åka bil p.g.a rädslan att krocka igen etc.

Samtliga har varit och röntgat, men inga frakturer, dock syns ju ej ex whiplash på röntgen.

Fråga: vad är ett skäligt ekonomiskt skadestånd att yrka inför rättegång?

Vi var fyra i bilen; jag och min fru samt våra barn på respektive 3 & 15 år.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hejsan!

Beloppet på skadeståndet utgår från skadeståndslagen 5kap 1§. Där stadgas att 3 olika fall av personskador ska ersättas, första är sjukvårdskostnader och dylikt, andra är inkomstförlust pga eventuellt nedsänkt arbetskapacitet samt tredje som är sveda och värk eller lyte eller annan stadigvarande men. Sveda och värk samt lyte och men är två olika grunder för ersättning. Sveda och värk samt lyte och men kan inte räknas ut på samma sätt som ekonomiska ersättningsbelopp utan dessa ersätts istället utifrån schablonbelopp.

Lyte och men
För att ha en grund på ersättning för lyte och men så räknar man med en "invaliditetsgrad" för att kunna räkna ut hur mycket man är berättigad till, detta är dock endast inriktad på fysiska skador, whiplashskador finns tyvärr ingen ersättning för. Vill du läsa mer om detta så kan du klicka här, samt tabeller från tradikskadenämnden som du finner här.

Sveda och värk
För att få ersättning för sveda och värk måste det oftast vara en sjukskrivning inblandad alternativt att skadorna kan befoga en sjukskrivning även om personen inte väljer att sjukskriva sig. Jag vet inte hur svåra psykiska skador du eller din familj kan ha och kan därför inte heller bedöma om ersättning för sveda och värk kan vara aktuellt. Vid beräkningen av ersättningen bedöms skadan som antingen "svår skada" eller "annan skada". Av den information du lämnat i din fråga tror jag att din skada skulle räknas som "annan skada". Då blir ersättningen som du kan begära 4 000 kr per månad under tiden som du varit inlagd på sjukhus (ca 133 kr/dag) och 2 400 kr per månad (ca 80 kr/dag) under den del av sjuktiden som du inte vårdats på sjukhus men är sjukskriven eller arbetar men är skadad nog att befoga en sjukskrivning. Vad domstolarna går efter är trafikskadenämndens egna uttalanden och tabell om sveda och värk som du kan hitta här.

Observera att redogörelsen var endast för personskador. Detta bortser inte från de rena ekonomiska sakskadorna som familjen har fått betala pga kollisionen som exempelvis förstörda tillbehör och kläder.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000