Fällande dom i misshandelsmål vid ord mot ord-situation?

Hej. Kan en person bli fälld för misshandel då ord står mot ord? Den åtalade nekar och den drabbade minns inget av vad som hänt. Det finns ett vittne som i förhör sagt hur det gått till, men som efter det tagit tillbaka det hela, då han inte såg vad som hände, men antog vad som hänt. Det finns ett fotografi på ett skrapsår, men gärningsmannen säger att "offret" föll och skadade sig under den dispyt de hade. Åklagaren menar att personen släpades på marken. Offret är minderårig. Den åtalade är sedan tidigare ostraffad och det är fyra år sedan händelsen utspelade sig. Har läst att för att bli dömd för misshandel måste man ha haft ett uppsåt att skada. Men om det hela skedde "i stridens hetta" av misstag, hur ser man på det då? Är det så att för att dömas för misshandel (av normalgraden) så måste det stå bortom allt rimligt tvivel att det verkligen gått till så som åklagaren säger? Tacksam för svar...

Lawline svarar

Hej,

En person kan bli fälld för misshandel då den misstänktes ord står mot målsägandes ord förutsatt att domstolen finner målsägandes berättelse som en trovärdig berättelse av händelseförloppet. Precis som du nämner måste domstolen finna åklagarens version av vad som skedde (gärningsbeskrivningen) styrkt bortom rimligt tvivel. För att så ska ske krävs det ofta någon form av bevisning bortsett från målsägandes berättelse, som exempelvis vittnen eller dokumentation av skador.

Om det råder tvivel om vad som skedde ska den misstänkte frias av domstolen. Om åtalet är styrkt, måste tvivlet vara logiskt motiverat och underbyggt av fakta som förekommit i målet för att åtalet ska ogillas och den tilltalade gå fri - exempelvis att tvivel råder huruvida offret snubblade och slog sig eller blev släpad på marken av gärningsmannen, där vittnesmål styrker att gärningsmannen var ett par meter ifrån målsägande när denne föll vilket kan vara nog för att tvivel ska föreligga.

Att en misshandel skett i "stridens hetta" är inget som gör att gärningsmannen befrias från straffansvar.

Återkom gärna om du har fler frågor!

 

Med vänlig hälsning,

Olle AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo