FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt06/04/2014

Fällande av träd på trädgårds tomtgräns

Hej! Har ett träd som till 80% står på min sida av tomtgränsen. Har jag laglig rätt att ta ner hela trädet, 80% eller inget alls?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns faktiskt en bestämmelse i 3:2 Jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1) som handlar om just träd och växtlighet som befinner sig på gränsen mellan två fastigheter. Där framgår det att om rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och medför olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Om borttagandet kan antas innebära skada för områdets ägare ska denne däremot själv beredas tillfälle att utföra åtgärden.

Anledningen till att det i lagtexten endast nämns orden rot och gren har sin naturliga förklaring i att ingrepp i stammen innebär en betydande risk för att hela trädet dör. Det framkommer även ett krav på att den rot eller gren som tränger in på en fastighet medför olägenhet för fastighetsägaren. Kraven är dock inte särskilt högt ställda i just trädgårdar, och förutsatt att det inte framstår som helt orimligt så räcker det att fastighetsägaren anser att det medför olägenhet för att kravet ska vara uppfyllt. Slutligen så framgår det att ägaren till området därifrån trädet härstammar i första hand själv ska få möjlighet att avlägsna de rötter eller grenar som växer över gränsen, en bestämmelse som finns till för att förhindra oprofessionella ingrepp från fastighetsägare som riskerar att skada trädet.

I det fall som du beskriver verkar nästan hela trädet stå på din sida av tomtgränsen. Genom bestämmelsen i 3:2 JB är du förhindrad att ta bort 80 % av trädet (avseende stammen) utan din grannes medgivande eftersom att det med en väldigt hög sannolikhet innebär trädets död. Paragrafen ger dig däremot laglig rätt att ta bort de grenar och rötter som finns på din sida av tomtgränsen. Om du däremot får din grannes medgivande så finns det ingenting som hindrar dig från att fälla hela trädet, och då trädet till så pass stor del befinner sig på din sida om tomtgränsen så borde du ha goda möjligheter att argumentera för att det fälls. Samråd med grannen är så klart att föredra oavsett om du har lagen på din sida eller ej för att undvika dålig grannsämja.

Hoppas att detta gjorde frågan åtminstone lite klarare, och lycka till!

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”