Fälla träd som arrendator

2013-07-30 i Arrende
FRÅGA
Arrenderar en tomt för sommarboende, äger huset. En stor björk bakom huset håller på att dö och risk finns för att den skall falla över huset. Är Jordägaren skyldig att ta ner trädet eller faller ansvaret på mig som arrendator?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Arrende är en slags nyttjanderätt som ligger mycket nära äganderätt. Detta innebär att arrendatorn har betydande förfoganderätt över egendomen. 

Utgångspunkten är att man ska följa vad som uttrycks i arrendeavtalet. Om där inte framgår huruvida man har rätt att fälla ett träd så bör det vara så att arrendatorn har rätt att fälla träd inom arrendeområdet. Det skulle exempelvis vara en skillnad om trädet stod utanför tomtgränsen eller utanför gränsen för arrendeområdet.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (214)
2021-06-06 Anlägga brunn på arrenderad mark
2021-05-14 Formkraven för ett arrendeavtal
2021-05-01 Ersättning för förbättring på arrende?
2021-04-21 Kan man kräva ett längre avtal för arrende?

Alla besvarade frågor (93179)