Fälla träd på annans tomt

FRÅGA
Hej! Har 4 stora gamla granar som står på vår tomt som grannen vill ta ner. Grannen sågade av grenar nertill ca 1m upp, runt om, även på vår sida för mer än 5 år sedan utan lov. Min pappa ( nu avliden) ägde då fastigheten. Han vågade inte göra något då pga. rädsla för grannen. Vi är nu 2 delägare och huset ska säljas så småningom. En gång svor grannen åt mig att granarna skulle bort. Det är allt. Nu har vi fått ett brev där han hotar att såga ner alla 4 granar och skicka räkningen till oss om inte vi sågar ner själva, säger även att han pratat med oss flera gånger vilket inte stämmer. Vi bor inte på fastigheten. Kan vi anmäla nersågningen i efterhand? Vad står vi i detta och hur gör vi? MVH MJ
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Er granne har varken rätt att såga ner era träd eller kräva att ni betalar fakturan för det. Det er granne har rätt att göra är att kapa rötter eller grenar som tränger in på hans tomt, detta framgår av jordabalken 3:2 (här). Notera att det endast gäller rötter och grenar och inte hela träd.

Om er granne skulle fälla granarna utan er tillåtelse blir skadegörelsebrotten i brottsbalken 12 kap. aktuella. Den som förstör eller skadar fast egendom till men för annan begår brottet skadegörelse enligt brottsbalken 12:1 (här). Att träd är fast egendom framgår av jordabalken 2:1 (här). Om er granne skulle såga ner träden bör ni anmäla detta till polisen.

Förberedelse till skadegörelse är inte olagligt så innan grannen sågat ner träden, eller åtminstone försökt så har han inte begått något brott.

För det fall att grannen fäller era granar har ni även rätt till skadestånd för den skada ni lidit. Den som uppsåtligen orsakar en sakskada ska ersätta skadan enligt skadeståndslagen 2:1 (här).

Med vänlig hälsning

Oskar Fröberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (117)
2021-01-14 Vad innebär ringa skadegörelse och finns det någon värdegräns?
2020-11-29 Straffvärde på klotter för ungdom
2020-10-13 Vilka bevis krävs för att döma för skadegörelse?
2020-09-30 Inbrottsförsök hyrd lokal: Vem står för detta?

Alla besvarade frågor (88281)