Faktura för hyra av p-plats utan avtal till grund

2019-04-09 i Arrende
FRÅGA
Hej!När jag hjälpte min flickvän med renovering i hennes lägenhet under jul, parkerade jag min bil på en av brf:ens parkeringsplatser som jag visste ingen hyrde. Skrev en lapp i rutan med kontaktuppgifter och anledningen till att stå där. Hörde ingenting förrän över tre månader senare. Då har föreningen skickat räkning till min flickvän för tre månader (när min bil stod där max några dagar) och utan hon skrivit på något eller blivit informerad, blivit hyrare av p-platsen.1. Får de ingå ett hyresleavtal utan ena parten skrivit på eller vet förutsättningarna? 2. Kan en brf skicka en retroaktiv hyra för p-plats?Står man fel parkerad vanligvis får man antingen p-böter eller undkommer d.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag börja med att säga att en faktura inte är mer än en uppmaning att betala en viss summa. Fakturan i sig är inget avtal, eller annat bindande. Med det sagt, föreligger det ofta ett avtal till grund för fakturan. Detta avtal kan då vara bindande och "tvinga" parterna att prestera gentemot varandra enligt avtalet. Vi kan ta ett hyresavtal som exempel. Ett hyresavtal för parkeringsplats innebär i korthet att du får hyra en p-plats mot betalning. Betalningen uppmanas du skicka in genom en faktura för att uppfylla din del av avtalet.

I ditt fall finns det dock inget avtal till grund för denna faktura. Du har således ingen skyldighet alls att betala fakturan då du inte ingått något avtal om att hyra p-platsen. Ett avtal kan i vissa fall ingås genom så kallat "konkludent handlande". Det innebär att avtal uppstår då en part aktivt handlar på ett sådant sätt som bekräftar att denne anser sig bunden av ett avtal, trots att något formellt avtal aldrig kommer till stånd. Det skulle kunna vara denna princip som Brf:en stödjer sig på. Det är dock en väldigt bred och långsökt tolkning av principen. Principen kräver att båda parterna uppfört sig på ett sådant sätt att avtal kan ha uppstått, och att prestationsutbytet skett vid upprepade tillfällen. I ditt fall så har du aldrig ens haft någon kontakt med Brf:ens styrelse eller någon av dess representanter. Det är som sagt en väldigt långsökt tolkning av denna avtalsrättsliga princip som de möjligtvis stödjer sig på.

Det ska också tilläggas att det för parkeringsplatser som ligger utomhus krävs ett skriftligt hyresavtal, vilket innebär att det inte går att stödja sig på en avtalsrättslig princip. Detta krav uppställs i lagen, nämligen 8 kap. 3 § andra stycket Jordabalken (JB).

Om Brf:en vill att du ska flytta på dig och inte uppta en outhyrd p-plats, får den ta kontakt med ett parkeringsbolag som kan utföra kontroller och bötfälla bilar som står på otillåten plats.

Fakturan bör du därmed bestrida i alla led. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skriva i kommentarsfältet eller skicka in en ny fråga. Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81811)