Fackmannamässigt avhjälpande

2020-11-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejVi har köpt en frys där det visade sig att gummitätningslisten i dörren inte håller tätt vilket medför isbildning och fördyrade driftskostnader. Vi har påtalat detta och säljaren vill då utnyttja sin rätt att avhjälpa felet på plats. Den metod de vill använda är att dra en silikonsträng på skåpet på motstående sida mot gummilisten i dörren för att täta.Vi har hävdat 1.dels att resultatet är osäkert, skåpet säljs som ett A+++ skåp, hur garanterar de denna prestanda efter åtgärden.2. Dels att en silikon sträng inte är lämpligt som ersättning för en gummilist. Materialet har inte samma egenskaper och hållbarhet.3. Silikon kräver betydligt mer underhåll än en gummilist.Sammantaget skulle skåpets värde, hållbarhet och eventuellt prestanda påverkas negativt av valet av åtgärd. Vi hävdar därför att vi måste lösa problemet på något annat sätt.Vår fråga är vilka rättigheter vi har i detta fall? Vad kan vi ställa för krav på reparationen och vad har vi för möjligheter att istället kräva hävande av köpet eller om leverans?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör er reklamationsrätt. Det framgår inte i informationen om ni har köpt frysen av en näringsidkare eller privatperson men det verkar som det rör sig om ett köp av en näringsidkare. Då blir konsumentköplagen (KköpL) tillämpbar.

Att utgå ifrån informationen verkar det som att ni har reklamerat felet och påtalat det för säljaren och därmed kommer jag att utgå ifrån att ni har uppfyllt alla krav för en giltig reklamation.

Det fel som ni har angivit bör passa inom 16 § KköpL eller 19 § KköpL då det är av väsentlig betydelse att frysen stämmer överens med det som angivs i avtal eller marknadsförts, som exempelvis att frysen är energisnål. Då vid fel på varan och vid en reklamation så har konsumenten rätt till:

Avhjälpande och omleverans (26-27 §§ KköpL)Prisavdrag eller hävning (28-29 §§ KköpL)Ersättning för att avhjälpa felet (28 § 2 st KköpL)Skadestånd (30-31 §§ KköpL)

Enligt ett beslut från ARN (allmänna reklamtionsnämnden) så angav det att när det kommer till avhjälpande så ska det vara varaktigt och fackmässigt gjort. Då som ni skriver verkar deras lösning inte vara varaktig eller fackmässig och enligt förarbeten ska ni som köpare inte behöva tåla att säljaren avhjälper samma fel flera gånger. Därmed bör ni ha rätt att begära omleverens.

Svar på er fråga:
Ni har rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. När det kommer till kravet på reparationen så skall den utfärdas varaktigt och fackmässigt, alltså så att frysen har samma kvalité och funktion som om felet inte fanns till en början. Då det verkar som säljaren inte kan avhjälpa felet på ett fackmässigt sätt bör ni ha rätt att kräva omleverans.

Sedan om ni inte skulle komma överens så kan du kontakta den allmänna reklamationsnämnden (ARN). Då kan ARN pröva ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar du här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1189)
2021-04-14 Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?
2021-04-14 Vilka påföljder aktualiseras vid säljarens dröjsmål?
2021-04-14 Vilka skyldigheter har ett företag vid felaktig vara?
2021-04-12 Konsuments reklamationsfrist

Alla besvarade frågor (91196)