Fackansluten arbetsgivarens skyldigheter vid avtal med utomstående arbetstagare

FRÅGA
Hej!Vi har kollektivavtal på vår arbetsplats som stadgar att vi har flextid där vi ska arbeta ett visst antal timmar per dag, men har rätt att förlägga arbetstiden som vi själv önskar inom vissa ramar. Jag har ett arbete som till stor del kan disponeras fritt av mig själv. Jag har t.e.x stor möjlighet att förlägga mina arbetsuppgifter till bostaden, jag kan arbeta när jag själv känner för det och det är bara jag som har dessa uppgifterna på arbetsplatsen vilket gör att jag inte har några kollegor att förhålla mig till. Jag har påtalat för min chef att jag skulle önskat att få arbeta under förtroendemannatid, alltså att jag i princip får arbeta när och var jag vill (informerar klart honom om detta) så länge arbetet blir gjort. Han är positiv till detta, men är orolig att facket kan gå in och ha synpunkter. Arbetsgivaren är fackligt ansluten men inte jag som arbetstagare, så jag bör väl få teckna ett eget avtal som avviker från kollektivavtalet? Kan mina kollegor, som är fackligt anslutna, teckna samma avtal om verksamheten tillåter det, så är det ju ingen föreningsrättskränkning?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Då arbetsgivaren är fackligt ansluten, men du som arbetsgivare inte är det, så måste situationen ses från två olika perspektiv:

1. Förhållandet mellan din arbetsgivare och den fackliga organisationen han är ansluten till

2. Förhållandet mellan din arbetsgivare och du som ej fackligt ansluten arbetstagare

Skyldigheterna din arbetsgivare har gentemot facket

Om din arbetsgivare tillämpar sämre villkor på arbetstagare kan han bli skyldig till kollektivavtalsbrott och behöva betala skadestånd till den fackliga föreningen han slutit avtalet med. Utifrån arbetsrättslig praxis anser Arbetsdomstolen att en arbetsgivare är rättsligt skyldig att tillämpa kollektivavtal på utanförstående arbetstagare, undantag kangöras om det finns en exklusivitetsklausul i kollektivavtalet.

Förhållandet mellan dig som utanförstående arbetstagare och din fackanslutna arbetsgivare

Eftersom du inte är ansluten kommer inte 26 § lag om medbestämmanderätt i arbetslivet (1976:580), MBL, att tillämpas på dig. Normerna från kollektivavtalet kommer istället att tillämpas på det avtal som du sluter med din arbetsgivare. Då det endast är normerna från kollektivavtalet kan inte arbetsgivaren fällas för kollektivavtalsbrott och då inte heller bli skadeståndsskyldig, AD 1977 nr 62. Rättsligt kommer det att presumeras att avtal mellan dig och din arbetsgivare har baserats på normerna i kollektivavtalet, om ni inte har avtalat något annat, AD 2006 nr 76.

Kollektivavtal kan ha en uttfyllande verkan, vilket innebär att det förutsätts att innehållet i ett anställningskontrakt med en utomstående arbetstagare har baserats på normerna för det vid tidpunkten gällande kollektivavtalet, AD 1990 nr 33. Det här gäller både förpliktelser och förmåner för arbetstagarna, AD 1978 nr 163.

För att ett kollektivavtal ska få utfyllande verkan krävs det att (1) regeln är avsedd att skapa rättigheter och skyldigheter som är direkt tillämpliga på arbetstagare och arbetsgivare anslutna till kollektivavtalet och att (2) regeln är av en generell karaktär. Regeln ska alltså praktiskt kunna tillämpas på hela arbetsgruppen och bestämmelsen ska inte vara av en individuell karaktär.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis måste din arbetsgivare se till så att han inte går utanför de normer som har etablerats i kollektivavtalet, han kan dock inte begå kollektivavtalsbrott eftersom du inte är ansluten till kollektivavtalet och normerna från kollektivavtalet anses att endast ingå i det enskilda anställningskontraktet, AD 1977 nr 62. Däremot, om han ger dig sämre villkor än vad som är etablerat i kollektivavtalet, så riskerar han att bli skadeståndsskyldig gentemot fackföreningen han slutit avtal med. Det finns inte utrett om han begår brott genom att tillämpa bättre villkor än vad kollektivavtalet föreskriver, "Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten", Källström och Malmberg, s 184.

Det beror alltså inte på huruvida möjligheten finns att teckna liknande avtal med andra anställda, utan inom vilka ramar det nuvarande kollektivavtalet tillåter ett sådant avtal som ni vill teckna. Som tidigare nämnt kommer det att vara ett personligt avtal mellan er där ni kan avtala bort kollektivavtalet, det här tar dessvärre inte bort din arbetstagares skyldigheter gentemot den fackorganisation gentemot vilken han har tecknat kollektivavtal.

För vidare juridisk rådgivning här på Lawline kan du boka jurist för 1699kr/ h ink. moms, se här http://www.lawline.se/boka

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (806)
2022-01-25 Oavlönad provanställning som barnvakt
2022-01-22 Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?
2022-01-18 Får man omplacera eller säga upp ovaccinerad personal på ett äldreboende?
2021-12-31 Måste min arbetsgivare presentera skriftligt anställningsavtal samt betala lön?

Alla besvarade frågor (98613)