Få ut semesterersättning från före detta arbetsgivare

FRÅGA
Får ej ut min semesterersättning efter avslutad provanställning.Har varit anställd i ca fem månader och har nu blivit uppsagd/ slutat självmant.Borde fått min slutlön och semesterersättning för min tid där den 24/3.Detta har inte hänt och jag har mailat min ex chef utan resultat.Vad gör jag om pengarna uteblir, lämnar det öppet till måndag men sen måste nått göras.Lönespecar och deklarationsunderlag har jag fått så det går att räkna ut den exakta summan han e skyldig.mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till semesterersättning

Då din anställning verkar ha upphört innan du fått den semesterlön som du arbetat in har du istället rätt till semesterersättning, 28 § semesterlagen (SL). Har man mottagit semesterlön i förskott minskas semesterersättningen i motsvarande mån, 29a § SL.

När ersättningen ska betalas ut

Semesterersättningen ska betalas ut till dig "utan oskäligt dröjsmål" och senast inom en månad från anställningens upphörande, 30 § SL. Endast om det finns särskilda hinder som fördröjer arbetsgivarens möjlighet att beräkna ersättningen kan viss kortare fördröjning godtas, 30 § 2 st. SL.

Undantag

Undantag finns om en ny anställning mellan er kommer påbörjas i nära anslutning till din tidigare anställning hos arbetsgivaren, 30 b § SL. Undantag finns även om du skulle börja jobba för ett annat företag inom samma koncern, 31 § SL.

Slutsats

Om inget av undantagen är aktuella eller du har fått semesterlön i förskott har du rätt att få ut din semesterersättning.

Skadestånd

Om din arbetsgivare överskridit tiden för att betala ut din semesterersättning har du rätt till skadestånd "för uppkommen skada". Notera att bedömningen av om du lidit skada görs främst utifrån den ekonomiska betydelse den uteblivna semesterersättningen haft för dig. Andra omständigheter kan vägas in men du bör vara medveten om att ifall du inte lidit någon annan skada än att du inte fått dina pengar blir skadeståndet förhållandevis litet, 32 § SL.

Viktigt att tänka på

Viktigt är att du måste kräva ut din semesterersättning och skadestånd inom två år, 33 § SL.

Du kan givetvis begära ränta utifrån hur lång tid som gått sedan arbetsgivaren skulle betalt ut ersättningen enligt Räntelagen.

I mitt svar förutsätts att inget skett under din anställning som medfört att din före detta arbetsgivare har ett krav på dig eller på annat sätt har legitima skäl att inte betala ut lön/semesterersättning. Hur semesterersättning regleras beror lite på avtalet och om det finns kollektivavtal som du omfattas av. Jag utgår ifrån att det inte gör det då jag inte har någon möjlighet att undersöka detta.

Mer information kan du hitta i en kollegas svar:

http://lawline.se/answers/11126

Rekommendation

Min rekommendation är att skicka ett välformulerat kravbrev till din arbetsgivare. Brevet kan innehålla hänvisningar till ovan angivna paragrafer i semesterlagen. Skulle du inte få svar kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten.

En länk till ansökan om betalningsföreläggande mot din före detta arbetsgivaren finner du här:

https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html#

Hoppas du har fått lite vägledning.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (362)
2021-07-20 Kan arbetsgivaren neka när jag vill ta ut mina semesterdagar?
2021-07-12 Har jag rätt att ta ut semesterdagar under min provanställning?
2021-06-24 Är man skyldig att svara i telefon när chefen ringer under semestern?
2021-06-18 semester under uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (94178)