FrågaOFFENTLIG RÄTTTryckfrihetsförordningen (TF)31/08/2015

Få ut en offentlig handling utan onödigt dröjsmål

Om jag begär att få ut mitt betyg - hur lång tid bör detta ta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Med allmän handling enligt tryckfrihetsförordningens 2 kap 3§ förstås olika slags skriftliga dokument m.m. som förvaras hos en myndighet, som nått ett visst handläggningsstadium och som antingen upprättats inom myndigheten eller inkommit till myndigheten. Lagen finner du: https://lagen.nu/1949:105

Ett skolbetyg är i lagens mening en allmän handling som är offentlig om det inte föreligger någon sekretess enligt 2 kap 2 § TF. Därmed ska betyget enligt huvudregeln lämnas ut till den som begär det utan onödiga dröjsmål enligt 2 kap 13 § TF.
Det ställs därför krav på att myndigheten (i ditt fall skolan eller universitet) agerar skyndsamt. För att uppfylla skyndsamhetskravet bör myndigheter lämna besked i en fråga om utlämning samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan undantagsvis vara nödvändigt för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Ytterligare dröjsmål är ofrånkomligt om framställningen avser eller fordrar genomgång av ett omfattande material.

Begäran om att få ta del av den allmänna handlingen görs hos den myndighet som förvarar handlingen enligt 2 kap 14 § TF. Du ska som huvudregel kunna få ut den offentliga handlingen direkt på plats om utlämnandet inte innebär ett alltför omfattande arbete för myndigheten. Om du vill få det hemskickat kan du räkna med att det tar några dagar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,


Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare