Få tillbaks kontanter som tagits i beslag?

2020-06-24 i Förundersökning
FRÅGA
Hej. Jag hade en husrannsakan i lägenheten där jag och min sambo bör. Dom hittade narkotika som va till försäljning. Sen tog dom min sambos kontanter som hon hade sparat ihop trots att hon inte har med narkotikan att göra eller är misstänkt för något. Hur kan hon gå tillväga för att få sina pengar tillbaka?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad din sambo har för möjligheter att få tillbaks sina kontanter som polisen tagit i beslag vid husrannsakan.

Vad säger lagen?

I vissa fall har åklagare eller polis rätt att ta diverse föremål i beslag som en del av utredningen om ett misstänkt brott. Reglerna som ska följas i ett sådant fall finns i 27 kap rättegångsbalken (RB). Enligt 27:1 RB får föremål som "kan antas" ha betydelse för utredning om brott, eller sådant som ska anses vara förverkat genom brott i beslag. Den som får besluta om att ta föremål i beslag är förundersökningsledaren eller åklagare, om det är "fara i dröjsmål" (till exempel för att man antar att den misstänkte kan komma att gömma föremålet om beslag inte sker direkt) får beslut om beslag fattas av polis.

Om ett beslut om beslag inte förordnats av domstol får den som drabbats av beslaget begära att domstol ska pröva om beslaget ska fortgå (27:6 RB). Domstolen ska då så snart som möjligt (inom fyra dagar) pröva huruvida beslaget ska bestå. Om domstolen då kommer fram till att beslaget ska bestå ska den även (om det inte redan väckts åtal) bestämma när åtal ska väckas (27:7 RB).

Om åtal då inte väcks inom den tiden ska beslaget hävas (27:8 RB). Tingsrättens beslut kan i sig överklagas, detta ska göras inom tre veckor från att beslutet meddelades (52:1 RB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att din sambo för att få tillbaks sina pengar framförallt bör begära domstols prövning av beslaget om så inte redan skett. Om en domstol kommit fram till att beslaget ska bestå bör hon överklaga det beslutet. Detta ska göras inom tre veckor från att beslutet meddelats.

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?