Få reda på om man blivit polisanmäld samt rätt till offentlig försvarare

FRÅGA
Hej!Jag har fått sms från en person om att jag blivit polisanmäld. Jag vill veta om det är sant, Kan jag få detta bekräftat genom att kontakta polisen? Vet inte rubriceringen, kan vara ringa misshandel, har jag rätt till juridisk hjälp?
SVAR

Hej,

du kan inte vända dig till polisen för att få reda på om du har blivit polisanmäld. Anledningen till att du inte kan göra det är för att skydda den personen som eventuellt har gjort polisanmälan genom att denna förblir anonym.

Om du dock skulle bli skäligen misstänkt för brottet kommer du att underrättas om misstanken. Du har då även rätt att fortlöpande, om det inte är till nackdel för utredningen, ta del av det som har förekommit vid undersökningen. 23 kap. 18 § 1 st. rättegångsbalken (RB)

Angående juridiska hjälpen så är lösningen en försvarare. Man har rätt till en offentlig försvarare om man är anhållen eller häktad eller om man är misstänkt för ett brott som inte har ett lindrigare straff än sex månader fängelse på straffskalan. Man har också rätt till en offentlig försvarare om man exempelvis är i behov av det med hänsyn till utredningen om brottet. 21 kap. 3 a § RB

Då ringa misshandel har ett lindrigare straff än sex månader fängelse på straffskalan så kan du endast få en försvarare om du skulle bedömas vara i behov av det med hänsyn till utredningen om brottet som nämnt ovan. 3 kap. 5 § brottsbalken

Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet.

MVH

Zinar Budak
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (439)
2021-07-10 Är det brottsligt att orsaka en olycka?
2021-07-06 Brottsligt att medvetet låta myndig person svälta ihjäl?
2021-07-04 Vad krävs för att dömas för misshandel?
2021-07-04 Är det värt att göra en anmälan när man blivit slagen i huvudet?

Alla besvarade frågor (94327)