Få bort skulder?

2019-10-17 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej.Jag har en fundering. Jag har skulder som jag inte kommer kunna betala av på lång tid nu. Tror mina skulder är uppe i 1 miljon nu. Jag mår mer och mer dåligt då detta går ut över mina barn. Jag vill att dom ska försvinna, helst igår.Går det att på något sätt få till att få dessa skulder på något sätt omvandlat till samhällstjänst? Att få jobba av det hos någon välgörenhetsorganisation eller liknande? Jag mår så jäkla dåligt psykiskt, så jag börjar fundera på om min familj skulle få det lättare utan mig. Eller på något sätt arbeta av skulden till samhället.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga finns det tre möjliga sätt för att "få bort skulder"

1. Att skulden som du har preskriberas, det vill säga att den som du har skulden till, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald,

2. Att du och borgenären gör en överenskommelse, eller

3. Att du ansöker om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten.

Preskription

Regler gällande preskription förekommer i preskriptionslagen.

En fordring/skuld löper vanligtvis tills du som tagit skulden betalar tillbaka skulden, men under vissa förutsättningar kan en skuld preskriberas. Att skulden preskriberas innebär att borgenären, den som har rätt att kräva betalning, förlorar sin rätt till att få skulden betald. Förutsättningen för att skulden ska preskriberas är att borgenären inte krävt dig på pengar under en viss tid eller att borgenären inte avbryter preskriptionen genom ett s.k. preskriptionsavbrott.

Hur skulden har kommit till är avgörande för hur lång tid det måste gå innan skulden preskriberas. Vanligtvis preskriberas en skuld 10 år efter uppkomsten om det inte sker något preskriptionsavbrott. Men däremot gäller 3 år för skulder som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som avgivits av en företagare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detta innebär att skulder som man har tagit i samband med att man som konsument har handlat i en butik, har en preskriptionstid på tre år om inte preskriptionen avbryts, (2 § Preskriptionslagen).

Ett preskriptionsavbrott kan ske genom tre olika sätt, (5 § Preskriptionslagen):

1.Genom att den som har skulden erlägger betalning, ränta eller amortering; eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären.

2. Om den som har skulden får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om skulden från borgenären/skuldägaren.

3. Om borgenären väcker talan mot gäldenären exempelvis i domstol, eller hos Kronofogdemyndigheten.

Vid varje tillfälle som preskriptionen avbryts påbörjas en ny preskriptionstid gälla från den dagen som den avbröts, (6 § Preskriptionslagen).

Överenskommelse mellan gäldenär och borgenär

Det finns i vissa fall möjlighet att avtala om den befintliga skulden. Det vill säga att man kan avtala om en eventuell betalningsplan eller att man kommer överens om att endast betala en del av summan direkt och att resterande del av skulden stryks. Denna möjlighet beror på vad borgenären och gäldenären kan komma överens om, och är dessutom inte en skyldighet för borgenären.

Skuldsanering

Regler gällande skuldsanering förekommer i skuldsaneringslagen.

Skuldsanering innebär att den skuldsatte personen blir helt eller delvis skuldfri från de skulder som omfattas av skuldsaneringslagen, (1 § Skuldsaneringslagen). För att göra en skuldsanering ska man göra en ansökan hos kronofogdemyndigheten, och för att ansökan ska beviljas finns det en del kriterier som måste uppfyllas (5 § Skuldsaneringslagen). De mest grundläggande kraven för att få skuldsanering beviljad är att man är kvalificerat insolvent (den skuldsatte kan inte och kommer inte rätteligen betala sina skulder under en längre tid) och att det är skäligt att bevilja denna person en skuldsanering. Skäligheten prövas utifrån skuldernas tillkomst, vilken ansträngning man har gjort för att betala tillbaka skulderna, hur gamla skulderna är, m.m. (6-10 §§ Skuldsaneringslagen)

Om skuldsaneringen beviljas av kronofogdemyndigheten kommer då den skuldsatte att ingå en process där denne kommer leva på existensminimum och betala ett fastställt belopp till kronofogdemyndigheten varje månad. Detta kommer att pågå i 5 år, om det inte finns skäl för att bestämma en kortare tid, (34 § Skuldsaneringslagen).

I skuldsaneringen kommer alla skulder ingå, med vissa undantag. Exempelvis kommer skulder som kommit till genom familjerättsligt underhåll eller skulder som borgenären har panträtt eller annan säkerhet för, inte att räknas med i skuldsaneringen, (31 § Skuldsaneringslagen). När skuldsaneringen är slutförd kommer den som genomgått skuldsaneringen att vara skuldfri, och då kan inte de tidigare borgenärerna kräva denne på betalt (47 § Skuldsaneringslagen).

Sammanfattning

Utifrån din fråga har jag förstått att du har skulder som känns omöjliga att betala, och att de hela tiden tickar på och blir större. Dessutom börjar skulderna påverka dina barn, vilket i sin tur får dig att må psykiskt dåligt. Att dina skulder skulle preskriberas förmodar jag är osannolikt, inte heller förmodar jag att en borgenär skulle i en överenskommelse gå med på att skriva av skulden helt eftersom det väldigt sällan sker överhuvudtaget. I ditt fall anser jag att en ansökan om skuldsanering kan vara utväg för att få bort skulderna, dessutom anser jag utifrån omständigheterna att det finns goda möjligheter att få en sådan beviljad av kronofogdemyndigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (149)
2020-01-31 Hur påverkas min skuldsanering om jag flytta ihop med någon?
2020-01-16 Kan Kronofogden ta en lägenhet jag har ärvt?
2019-12-01 Skuldsanering - vem ska jag betala till?
2019-11-30 Kan ett arv påverka ett beslut om skuldsanering?

Alla besvarade frågor (77139)