FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/11/2019

Expropriation som inte fullbordats - rätt till skadestånd?

Hej, vår fastighet blev 1992 av kommunen utsatt för expropriation, efter en mycket lång och tråkig procedur i ca 10 år. Vi blev av med hälften av med ca 2.000kvm av vår gräsmatta, kommunen skulle bygga en radhuslänga med ca 7 lägenheter för pensionärer. De skulle om de så ville kunna gå över gatan till ett av kommunens ålderdomshem för att äta. Vi påpekade att det var lämpligare att bygga på andra sidan ålderdomshemmet för att slippa gå över gatan, som är livligt trafikerad. Detta passade naturligtvis inte kommunen, men i slutet av 1980-talet byggdes det bakom hemmet, som som vi förgäves föreslagit. Trots detta skulle expropriationen genomföras, då ärendet kommit så långt. Idag, har det fortfarande inte hänt något i vår trädgård, jag sköter marken som om det vore vår, men kan ju inte använda den till något, då jag inte vet när de vill åt den. Marken kommer inte att användas till det de fått expropriationstillstånd för, då de ju byggt på andra sidan. Har någonstans läst om att marken inom rimlig tid inte användes till det man fått tillstånd för, skall vi kunna få ersättning enl dagens värde på marken. Kan detta vara riktigt? Mycket tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

2 kap. 12 § Expropriationslagen (ExpL) föreskriver att expropriationstillstånd inte ska meddelas om ändamålet lämpligen kan tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den. Detta utgör en slags grundprincip, - utifrån det du beskriver verkar det som att denna bestämmelse inte har tillgodosetts, eftersom att byggnaderna ändå uppfördes på andra sidan vägen.


Skadestånd

Rätten till ersättning pga. expropriation regleras i 4 kap. ExpL. Eftersom att expropriationen inte har fullbordats aktualiseras inte dessa regler i detta fall.

Rätten till ersättning förutsätter att man har lidit någon form av skada. Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen ska "stat eller kommun ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar."

Ren förmögenhetsskada utgör en ren ekonomisk skada, och utifrån det du beskriver tycks någon sådan inte ha uppstått. Skadan som ni har drabbats av torde vara av ideell karaktär, då ni som fastighetsägare inte kunnat bruka marken som ni vill, då ett expropriationstillstånd föreligger.


Vad ni bör göra:

Den ideella skadan kan anses bero på myndighetsfel, där 2 kap 12 § ExpL inte har tillgodosetts. Justitiekanslern (JK) har möjlighet att på frivillig väg att reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten, som grundar sig på ett felaktigt myndighetsbeslut. Med tanke på att det har varit en långdragen process, som säkerligen har varit tidskrävande för er, och ni inte har kunnat nyttja marken som ni vill, tror jag att ni inte har något att förlora på att skicka in ett skadeståndsanspråk till JK, se mer info (här).

Jag tolkar din fråga som att expropriationstillståndet meddelades för drygt 25 år sedan sedan. Fullföljs inte expropriationstillståndet inom ett år från att det meddelades kan ni vända er till domstolen och yrka på att det ska upphävas, (3 kap. 6 § ExpL).

Om förhållandena sedan expropriationstillståndet meddelades har ändrats så att förutsättningarna för expropriationstillståndet inte föreligger ska regeringen upphäva beslutet, (3 kap 10 § ExpL). Får ni expropriationsbeslutet upphävt kan ni bruka marken hur ni vill.

Jag hoppas att jag bringade lite klarhet i vad som gäller! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig.

Med vänlig hälsning,

Catharina SåmarkRådgivare
Hittade du inte det du sökte?