exploateringsavtal och servitut, vem ansvara för dålig vattenkvalité?

2020-08-19 i Servitut
FRÅGA
Hej Binh,Tack för ditt svar, ref 88594Har sammanställt situationen i ett dokument så en fråga kvarstår efter att ha läst ditt svarI exploateringsavtalet §3 står det att exploatören skall borra brunn etc. Hans skyldighet att borra förändrar det något?Du får gärna läsa igenom informationen och belysa om det är något som förändras när du ser all dokumentation?
SVAR

Hejsan,

Tack så mycket för ditt fortsatta förtroende på mig.

Aktuell lagstiftning: Plan - och bygglagen.

Exploateringsavtal definieras på följande sätt i 1 kap 4§ 10 punkten: "avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen". Syftet med detta avtalet är att klargöra ansvaret mellan kommunen och fastighetsägaren och fördela kostnader mellan dem så att tvister inte förekommer. Avtalet är alltså mellan kommunen och fastighetsägaren. I detta avtal står det att fastighetsägaren ska ansvara för erforderlig hydroforanläggning. Senare står det specifikt om vad för sorts kvalitet och klass som anläggningen ska ha för att vatten ska bli drickbart.

Fastighetsägaren har alltså ett ansvar gentemot kommunen att anlägga ett erforderligt hydroforanläggning. Enda sättet fastighetsägaren kan vara ansvarig för att fixa brunnen är om denne inte har gjort det som denne var skyldig till vid tiden då brunnen byggdes. Det vill säga, om fastighetsägaren t.ex har valt billigare kvalité och material än vad som står i avtalet, och detta följaktligen har lett till sämre kvalité på vattnet än vad som kommunen har begärt. Detta kan bevisas på ett relativt lätt sätt genom en besiktning där de utreder huruvida anläggningen är byggd på det sätt som avtalet kräver (med kvalité och med plast). Om det visar sig att fastighetsägaren har uppfyllt sin del av avtalet gentemot kommunen så har han ingen skyldighet att underhålla brunnen utan det är de härskande fastigheterna som i sådana fall har ansvaret för detta.

Läs mer om exploateringsavtal här.

Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till mig, binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (275)
2021-02-18 Får granne begränsa användningen av mitt servitut?
2021-02-08 Säga upp, ändra och/eller ogiltigförklara ett servitut - Vad gäller?
2021-01-25 Medföljer servitut vid överlåtelse?
2021-01-12 Kan ett avtal om servitut ingås utan samtycke från härskande fastigheten?

Alla besvarade frågor (89565)