Eventuellt formfel förhandsavtal bostadsrätt

2018-05-20 i Formkrav
FRÅGA
Hej,Jag sitter just nu med ett förhandsavtal för en bostad. Tillträdelseperioden anges med ett intervall på 3 månader. Upplåtelseperioden anges med ett intervall på 3-6 månader. Min fråga lyder: Är detta ett tillräckligt skäl för att häva kontrakten med tanke på att lagen anger att en "tidpunkt" ska anges? Hur kan man gå tillväga för att häva kontraktet om tillräckliga skäl föreligger?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal är ett avtal mellan en bostadsrättsförening och en förhandstecknare om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt åt den som förhandstecknat sig för lägenheten. Förhandstecknaren är å sin sida skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt (5 kap. 1 § BrL).

Förhandsavtalet är eventuellt ogiltigt

Förhandsavtalet måste uppfylla vissa formkrav. Om avtalet inte uppfyller dessa är det ogiltigt (5 kap. 4 § BrL). Ett av formkraven är att avtalet ska innehålla en "beräknad tidpunkt för upplåtelse" (5 kap. 3 § BrL). Det handlar alltså om en beräknad tidpunkt för när upplåtelseavtalet ska signeras av parterna.

Fastighetsbolagen verkar ha slarvat med detta och istället skrivit in en preliminär tidsperiod för upplåtelse i föravtalet. Detta finns ofta uttryckt som hela kvartal, vilket också är fallet i ditt avtal (3-6 månader). Detta avviker åtminstone språkligt från lagtextens "tidpunkt". Frågan har aldrig prövats i Högsta domstolen men det är inte otroligt att ett sådant förhandsavtal är ogiltigt på grund av formfel. Anledningen till att det aldrig prövats är att de tidigare årens prisuppgång har gjort att det inte funnits intresse att ifrågasätta förhandsavtalen.

Om förhandsavtalet är ogiltigt har du rätt att få tillbaka de pengar du har betalat in till föreningen och behöver inte gå vidare med köpet.

Hur "häver" man köpet?

Om det rör sig om ett formfel behöver du tekniskt sett inte häva förhandsavtalet eftersom det aldrig har varit giltigt. Problemet är att byggherren/föreningen kommer hävda att det inte är formfel och kräva att du senare skriver på upplåtelseavtalet. Jag rekommenderar därför att du tar hjälp av en jurist för att förhandla med byggherren/föreningen.

Vi har jurister på Lawline Juristbyrå som kan hjälpa till med detta och även agera ombud i en eventuell domstolsprocess. Priset för detta är 1699 kr/timme. Om du är intresserad av detta kan du maila min kollega på jesper.lublin@lawline.se så återkommer han med våra allmänna villkor.

Mvh

Johan Landström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97339)