Eventuell dubbelbeskattning vid försäljning av fastighet

FRÅGA
Hej, vi är bosatta i Tyskland men skall flytta till Sverige. Vi har haft ett hus här som vi sålt. Hur funkar det med att betala skatt? Ska vi skatta för vårat sålda hus i Tyskland i Sverige, eller gäller detta bara när man är bosatt i Sverige men äger bostad eller hus i Tyskland? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din skattskyldighet i Sverige

Personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Detta innefattar realisationsvinst på fastighet i utlandet.

Då du inte är bosatt i Sverige och inte heller verkar stadigvarande vistas här, är frågan ifall du kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:

-Om du är svensk medborgare

-Hur länge du varit bosatt i Sverige tidigare

-Om du inte varaktigt är bosatt på en viss ort i utlandet

-Om du vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl

-Om du har en bostadsrätt i Sverige som är inrättad för åretruntbruk

-Om du har din familj i Sverige

-Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige

-Om du är ekonomiskt engagerad här genom att t.ex. inneha tillgångar som ger dig väsentligt inflytande i svensk näringsverksamhet

-Om du har en fastighet i Sverige

-Andra liknande förhållanden

Detta framkommer av 3 kap 7 § IL. Det är mycket svårt för mig att göra en bedömning om du anses obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte. På grund av att jag inte känner till alla omständigheter, exempelvis om du är svensk medborgare eller om du har bott här tidigare.

Vidare finns en regel som gör att från och med den dagen du rest från Sverige och 5 år framåt, presumeras du ha väsentlig anknytning till Sverige. Det gäller då för dig att motbevisa detta för att slippa obegränsad skattskyldighet. Märk dock att denna regel bara gäller om du tidigare bott i Sverige under minst tio år och är svensk medborgare. Detta framgår av 3 kap. 7 § andra stycket IL.

Skulle det vara så att du inte anses som obegränsat skattskyldig, är realisationsvinsten på fastigheten skattefri i Sverige. Man kan dock anses vara begränsat skatteskyldig, men det innebär att man är skattskyldig för inkomster som hänför sig till Sverige. Sådant är inte fallet vid kapitalvinst på fastighet i utlandet.

Lösningar för eventuell dubbelbeskattning

Anses du som obegränsat skattskyldig i Sverige, kan situationen att du behöver skatta på realisationsvinsten både i Sverige och i Tyskland uppstå. Sådana skattekonsekvenser anses mycket betungande för den enskilde. Detta kallas internationell dubbelbeskattning. Lagstiftaren har försökt lösa dessa typer av situationer genom så kallad intern internationell beskattningsrätt. Den metoden som är mest aktuell i ditt fall kallas avräkningsmetoden. Avräkningsmetoden innebär i korthet att den utländska skatten räknas av på den svenska skatten, vilket gör att den svenska skatten reduceras. Regler kring detta finns i Lag om avräkning av utländsk skatt.

En annan lösning på dubbelbeskattningsproblematiken görs i så kallade skatteavtal. Skatteavtal träffas mellan två länder just för att undvika dubbelbeskattning. Det finns ett skatteavtal mellan Sverige och Tyskland. Enligt artikel 13 i skatteavtalet ska realisationsvinster genom överlåtelse av fast egendom beskattas i det land där fastigheten är belägen.

Slutsats

Räknas du inte som obegränsat skattskyldig uppkommer inte någon dubbelbeskattningssituation då du inte behöver skatta på vinsten i Sverige enligt svenska regler. Om det skulle vara så att du räknas som obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du ändå enligt skatteavtalet inte behöva skatta på vinsten i Sverige, utan istället bara i Tyskland.

Jag rekommenderar dig att vända dig till Skatteverket för vidare rådgivning. Framförallt angående bl.a. hur själva skatteförfarandet går till.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (217)
2019-10-12 Beskattning av amerikansk pension i form av Roth IRA
2019-09-30 Kan vi bli dubbelbeskattade på grund av arbete i Sverige?
2019-07-16 Hur blir skatten när jag ärver en fastighet i ett annat nordiskt land?
2019-06-24 sälja varor till USA, beskattas man där?

Alla besvarade frågor (73748)