Evakueringslägenhet vid renovering hos grannen

2019-01-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, Det pågår arbete i en lägenhet bredvid min. Jag jobbar natt och kan inte sova pga detta. Har jag rätt till en tillfälligt boende tills arbete är klar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framkommer inte av frågan huruvida det är en hyresrätt eller bostadsrätt du bor i. Det är viktigt vid utfallet av frågan, men jag ska förklara hur det rättsligt ligger till oavsett om det rör sig om en hyresrätt eller bostadsrätt.

Hyresrätt
Till att börja med kan man konstatera att det är reglerna om hyra och hyresavtal i 12 kap. jordabalken (JB) som blir aktuella. Din hyresvärd har på tillträdesdagen en skyldighet att tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, 12 kap. 9 § JB. Denna skyldighet fortsätter att löpa under den som ditt hyresavtal avser, 12 kap. 15 § JB. Störningarna som du nämner i din fråga regleras i 12 kap. 16 § första stycket tredje punkten JB, där det uttrycks som "hinder och men utom hyresvärdens vållande". Om väsendet är såpass störande att du inte kan använda lägenheten på ett vanligt sätt kan det leda till att du har rätt till skälig nedsättning utav hyran, 12 kap. 11 § tredje punkten JB. Dock sker en bedömning ifrån fall till fall. Det problematiska i detta fall är att grundprincipen är att byggarbeten ska genomföras på just dagtid och att man mellan kl 08-22 kan behöva utstå visst oväsen, att du arbetar nattid och troligtvis sover under dagtid kan vara problematiskt att förhålla sig till. Men för att konstatera att renoveringsarbetet är störande i såpass stor omfattning kan det i vissa fall leda till att man måste genomföra ljudmätningar i fastigheten.

Att få en så kallad evakueringslägenhet när renoveringsarbeten pågår är inget man som hyresgäst egentligen har rätt till. Du kan absolut vända dig till hyresvärden och påpeka ditt problem, men det är inget som du rättsligt kan kräva. Ibland kan det vara så att de inte har några lägenheter att erbjuda.

Bostadsrätt
Om du bor i en bostadsrätt blir istället bostadsrättslagen tillämplig. När en bostadsrättshavare använder lägenheten ska denne se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skyldiga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Dessutom ska bostadsrättshavare rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelat, 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. Utfallet av detta blir att jag i första hand råder dig att se vilka trivselregler som gäller för din bostadsförening och se om det förekommer bestämmelser kring renovering, skulle detta saknas så råder jag dig att i andra hand vända dig till grannen och förklara hur din situation ligger till och om de möjligtvis skulle kunna förlägga renoveringsarbetet senare under dagen. Skulle problemet fortfarande inte vara löst skulle jag råda dig att vända dig till föreningens styrelse i sista hand och se om de kan finna en lösning på problemet. Skulle du bo i en bostadsrätt blir en väsentlig skillnad att du dessutom inte har rätt till nedsättning av månadsavgiften enligt lagen (om det inte är ett sådant fall där det är bostadsrättsföreningen själv som genomför ett väldigt störande underhållsarbete i fastigheten där de varit vårdslösa).

Slutsats
Oavsett om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt har du rättsligt inte rätt till en evakueringslägenhet under tiden som renoveringen pågår. Däremot kan du i vissa fall ha rätt till nedsättning av hyra i en hyresrätt. Jag skulle råda dig att i första hand vända dig till hyresvärden för att finna en lösning på ditt problem om du bor i en hyresrätt, alternativt till grannen om du bor i en bostadsrätt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att du finner en lösning på problemet. Återkom gärna ifall du har några fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81800)