Ev. skadeståndsskyldighet som frisör

Jag är frisör. Hade en kund som ville gå från mörkbrun till blonda längder på en behandling. Förklarade nog att detta inte gick men skulle göra mitt bästa. Kunden gick hem med mycket ljusare längder. Ytterst lite skadat hår. Kunden kommer hem och hör av sig och säger att denne vill ha håret ljusare ändå. Jag rekomenderar två veckors vila för håret varpå kunden svarar att hon vill åtgärda det så fort som möjligt. Efter 8 dagar kommer kunden tillbaka och jag frågar om kunden vill ha ljust igen eller om vi ska göra det brunt igen varpå svaret blir ljusare. Jag förklarar ännu en gång att jag är osäker på hur resultatet blir men utför behandlingen. Håret går sedan av pga för grov behandling. Jag har svag väte för att skada så lite som möjligt. Kunden berättar sedan att hon har egen brunn hemma vilket har orsakat en kemisk reaktion i behandlingen. Hur är det med skadestånd? Är jag som frisör skyldig även fast jag förklarar riskerna och hon ber mig utföra arbetet? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen som du beskriver regleras av skadeståndslagen (1972:207). Som du beskriver så har du förklarat riskerna med att att färga håret ljusare för kunden. För att bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen ska man uppsåtligen eller oaktsamt ha orsakat skadan (2 kap. 1 §). I ditt fall så kan det vara så att du har orsakat skadan oaktsamt genom att utföra behandlingen trots att du var osäker på hur resultatet skulle bli. Detta är dock en bedömningsfråga vilket måste avgöras från fall till fall med hänsyn till omständigheterna. Men så som du beskriver situatiuonen i frågan anser jag att skadeståndsskyldighet skulle kunna bli aktuellt med hänsyn till att du faktiskt kände till riskerna med att utföra behandlingen. Det bör dock nämnas att enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen stadgas att arbetsgivare har ansvar för sina arbetstagare. Din arbetsgivare kan alltså bli skyldig att ersätta den skada som du orsakat i tjänsten.

Vägledning går eventuellt även att finna i konsumenttjänstlagen där det enligt 4 § sägs att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmannamässigt. Enligt 6 § finns även en skyldighet för näringsidkaren att avråda konsumenten ifrån att låta utföra tjänsten. Dock bör det nämnas att konsumenttjänstlagen gäller på arbete på lösa saker och det är därmed osäkert ifall den är tillämplig på denna situation.
Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexandra KristoferssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000