Ett senario om en vakt

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga ang ordningsvakter.Ett senarioÄr det så att om en person dagligen går på göteborgs central hela tiden när denne ser ordningsvakter försöker undvika dem och vänder om och går åt ett annat håll för att slippa stöta ihop med dem.Vaktern uppmärksammar detta och börjar följa efter/har uppsikt över denna person och helt plötsligt slutar de med detta.Beror det på att de har tröttnat på personen ifråga eller är det för att de samlar sig för att göra ett större gemensam utrustning möt personen i fråga?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår inte riktigt vad ditt senario går ut på, är det så att vakterna följer efter denna person som försöker undvika de. Handlar frågan om att väktarna kroppsvisiterar denna misstänkte personen?

Ordningsvakt eller väktare? Först bör det nämnas att det finns befogenhetsskillnader mellan en ordningsvakt och en väktare. Enligt polislagen 29 § får ordningsvakter vidta vissa åtgärder i samma utsträckning som poliser. Det gäller bland annat att omhänderta någon som stör den allmänna ordningen (13 §). En väktare har i princip inte mer befogenheter än vem annan som helst i samhället.

Kroppsvisitation: Att känna igenom någons kläder är att utföra en kroppsvisitation (RB 28 kap 11 § tredje stycket). Enligt polislagen 19 § får en person i samband med ett gripande kroppsvisiteras av säkerhetsskäl (t ex känna efter vapen) eller för att fastställa identitet. Det gäller alltså även ordningsvakter eller någon som genomför ett envarsgripande (polislagen 29 §). Kroppsvisitation i syfte att beslagta ett föremål kräver att en polis gör det (RB 28 kap 13 §).

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Hälsningar,

Maryam Naqqar
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (77)
2021-09-11 Vad har en ordningsvakt för befogenheter?
2021-08-26 Vad är en väktares befogenheter?
2021-07-31 När får en ordningsvakt avlägsna någon utanför en restaurang?
2021-06-04 Får en väktare kroppsvisitera mig?

Alla besvarade frågor (95873)