Ett muntligt avtal slöts mellan gym och person, de höll inte avtalet, hur är rättsliga situationen?

2018-03-14 i Muntliga avtal
FRÅGA
Jag gick med i ett gym för ca 5år sedan, medan jag studerade i samma byggnad. I juni 2016 så gick jag in och sade upp mitt medlemskap i deras reception, fick muntligt svar att det var okej. Såg i denna månad, när handelsbanken implementerade en app så man kunde se var ens pengar gick varje månad, att gymmet fortfarande dragit medlemsavgift, fram tills denna månad. Hos vem ligger bevisbördan? jag var inne och fick ett munligt okej från deras anställda, men gymmet hävdar att de inte ser någon uppsägning av abonnemang och att de kan avsluta det nu, med två månaders uppsägningstid. Står inte muntliga avtal lika bra som skriftliga?
SVAR

Hejsan! Kul att du vänder dig till Lawline för hjälp.

Hur "starkt" är ett muntligt avtal?
Som huvudregel i svensk rätt är att muntliga och skriftliga avtal ska ha samma rättsliga kraft. Emellertid så har muntliga avtal en stor brist när det gäller bevisfrågor eftersom muntliga avtal är nära till omöjliga att bevisa och detta resulterar i att muntliga avtal står sig svagt vid en eventuell rättegång.

Bevisbördan vid muntliga avtal.
Vem som bevisningen ligger på har varit omdiskuterat. Det ser sig dock som att domstolen lägger bördan på den som påstår att ett avtal har funnits. De motiverar det genom att resonera kring vem som har störst möjlighet att säkra "bevisningsmaterial" och har kommit till slutsatsen att den som påstår att ett avtal existerar har störst möjlighet att även bevisa att så är fallet. Således har du i detta fall bevisbördan.

Vad gäller i ditt fall.
Angående det muntliga avtalet du slöt med gymmets anställd är gällande och har rättslig kraft. Emellertid har du bevisbördan att ett sådant avtal upprättades mellan er. Eftersom det har gått ett par månader så är det osannolikt att den anställde kommer ihåg, vilket gör så du inte kan förlita dig på den anställdes vittnande vid en eventuell tvist. Dina möjligheter att kunna få tillbaka pengarna som du har betalat dem är därmed, tyvärr, väldigt osannolika.

Med vänliga hälsningar, Lawline.

Binh Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98633)