Ett korrekt testamente enligt 10 kap ärvdabalken

2015-01-14 i Testamente
FRÅGA
Jag undrar om nedanstående testamente text är juridiskt korrekt:TESTAMENTEJag, Namn och person nr, förordnar härmed såsom min yttersta vilja och testamente att all min kvarlåtenskap, fördelas lika mellan mina barn Namn 1 och person nrNamn 2 och person nrDen egendom, jämte avkastningen därav, som testamentstagare erhåller genom detta testamente skall vara dennes enskilda egendomOrt och datumUnderskrift_____________________________Att NN, som vi personligen känner, denna dag med sunt och fullt förstånd och med fri vilja, i bådas vår samtidiga närvaro, förklarat ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja och undertecknat detta testamente, intygar vi särskilt anmodade testamentsvittnen.Ort och datumVittne 1 namn Vittne 2 namn
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formkraven för ett testamente regleras i 10 kap i ärvdabalken.

Testamentet ska vara skriftligt och underskrivet av testatorn. Två vittnen ska närvara och skriva under vid detta tillfälle. Vittnen får inte vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om handlingens betydelse. De får inte heller vara testatorns make, sambo, närstående i rätt upp- eller nedstigande led, styvförälder eller styvbarn. Inte heller syskon får agera vittnen. Om det skulle vara så att testatorn har en förmyndare, god man eller förvaltare kan inte någon av dessa utföra uppgiften. Testamentet ska även vara daterat.

Av lagtexten att döma finns inget som tyder på att ditt testamente inte skulle vara juridiskt korrekt och uppfylla formkraven i Ärvdabalken.

Linn Kanter Pergament
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll