Ett hyresavtal med två personer och skador har uppkommit i lägenheten

2020-11-17 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Om ett hyresavtal för lägenhet haft två personer och skador uppkommit, kan jag som hyresvärd då kräva bara den ena parten på ersättning, i det här fallet blir det en stämning, eller måste jag skicka till båda personerna som stod på avtalet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om hyresrätt. Hyresgästen omfattas av den så kallade vårdplikten. 12 kap Jordabalk (1970:994) (JB) även kallat "hyreslagen" innehåller regler om hyra av bostad och lokal. I 12 kap. 24 § JB regleras hyresgästens vårdplikt. Uppkommer skador på grund av att hyresgästen agerar vårdslöst eller försumligt är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden för skadan. Hyresgästen ansvarar också för skador som orsakats av personer som befinner sig i lägenheten till exempel vänner eller hantverkare.

Det finns inga regler i lagen som anger hur många hyresgäster du får ha på kontraktet. Det är upp till dig som hyresvärd att bestämma.

Den eller de hyresgäster som är angivna i hyresavtalet är ansvariga för de förpliktelser som anges i avtalet. I detta fall rör det sig om två personer och det betyder att de är solidariskt ansvariga för de skyldigheter och rättigheter som kontraktet ger upphov till eller som följer av lag. Alla hyresgäster har ett ansvar.

Det betyder alltså att du som hyresvärd kan vända till dig vem som helst av hyresgästerna och kräva ersättning för skadan. Den personen får då kräva betalning av övriga hyresgäster. Du kan också vända dig till båda hyresgästerna och berätta att de tillsammans är skyldiga att ersätta dig för skadan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1571)
2021-06-19 Kan man tvinga en inneboende att flytta ut?
2021-06-19 Förlänga eller förnya ett avtal på bestämd tid?
2021-06-19 När ska jag betala sista hyran, vid två månaders uppsägningstid?
2021-06-17 Avtal om uthyrning av parkering

Alla besvarade frågor (93238)