Ett galleri skulle sälja mina konstverk men gick i konkurs, kan jag få tillbaka konstverken?

Hej,

Jag har en fråga ang. skulpturer . Man har lämnat runt 87 skulpturer hos gallerier i sverige och spanien tillhörande samma person. Konstnärer bruker göra så alltså lämna sina konstverk på gallerier för att säljas. Om konstverket bli såld då får konstnären pengar enligt överenskommelsen med gallerias ägare. Ifall konsverket bli inte såld då får konstnären sina konst tillbaka.

Frågan: Gallerier ägare gick i konkurs .Vad gör man för att få tillbaka sina konstverk 87 statyer ?

Konstnären i frågan har skickat handskrivna listor som var undertecknat av gallerier ägare som ett bevis på att de har tagit emot 87 statyer.

Man behöver nu anlita någon jurisdisk ombud för att få sina statyer. Har ni något förslag?

Tacksam för ett svar.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sakrätt- vem har bäst rätt när flera har rätt?

Problemet du beskriver är sakrättsligt. Det innebär att flera personer av olika anledningar har anspråk på samma egendom. Å ena sidan vill konstnären ha tillbaka statyerna eftersom han har rätt till det om de inte blir sålda. Å andra sidan vill galleriets borgenärer (de galleriet står i skuld till) ha betalt. Sakrätten handlar om att avgöra vem som har bäst rätt när flera har rätt.

Anspråket måste riktas mot konkursboet

Konstnären kan inte få tillbaka statyerna av galleriet eftersom galleriet gått i konkurs. En konkurs uppstår då någon inte kan betala sina skulder. Denna någon (person eller företag) kallas för gäldenär. Borgenärerna går då tillsammans och tvångsomhändertar det gäldenären äger. Det säljs sedan för att försöka betala skulderna (konkurslagen 1 kap 1 §). Gäldenären får då inte längre göra något med sin egendom (konkurslagen 3 kap 1 §). Det är istället en konkursförvaltare som sköter om egendomen (konkursboet) och försöker se till att borgenärerna får betalt. Det är därför mot konkursboet som konstnären måste vända sig och begära tillbaka statyerna.

Rätt att få tillbaka egendomen av konkursboet?

För att man ska få ut egendom från konkursboet krävs att man har separationsrätt. Det innebär en rätt att få tillbaka egendom från konkursboet. När man har detta står inte i någon lag utan regleras av sakrättsliga principer som utvecklats av domstol.

En grundläggande förutsättning är att konstnären fortsatt vara ägare till statyerna när galleriet fick dem. Baserat på omständigheterna i frågan tycker jag det låter som att konstnären och galleriet ingått ett kommissionsavtal. Det är när någon (en kommissionär) säljer egendom för någon annan (en kommittent) men i sitt eget namn (kommissionslagen 1 §). Enligt kommissionslagen 23 § är kommittenten fortsatt ägare till egendomen fram till dess att kommissionären säljer den. Det verkar alltså som att konstnären fortfarande äger statyerna.

Det krävs dessutom att objekten är identifierbara. Det innebär att konstnären måste kunna peka på exakt vilka statyer som är hans. Det räcker alltså inte att säga att det tex är en av 10 likadana som är hans.

Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta ditt ärende vidare

Enligt min bedömning är möjligheterna goda att få separera statyerna från konkursboet om omständigheterna ovan stämmer. För att få rätt behöver du dock vända dig till domstol och föra talan mot konkursboet. Jag skulle då rekommendera att anlita en jurist. Vi på Lawline hjälper dig gärna att ta ditt ärende vidare. Du kan kontakta oss på info@lawline.se.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo