Ett barn skadade min kattunge. Kan jag få ersättning?

FRÅGA
Hej, Idag hade jag en familj över då jag har några kattungar till salu, En i denna familjen vart en liten flicka som ville leka med en av kattungarna och skadade henne rejält så hon skrek till och är nu hel halt på en av hennes tassar pga, Ungen i familjen. Har jag då som kattägare rätt till att lägga ett skadostånd på denna familjen då dom skadade katten? vill jätte gärna ha svar. Tack :)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken slags skada är det?

I skadeståndslagen (SkL) anses djur vara "saker", och således anses skador på djur vara "sakskador".

Vad omfattar ersättning för sakskada?

Ersättning för sakskada omfattar enligt 5:7 SkL:

Sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, Annan kostnad till följd av skadan, Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.

Ersättning för sakskada omfattar enbart ekonomiska skador. Om du kan få ersättning så skulle det kunna omfatta veterinärkostnader. Om det är en raskatt som är värd mycket pengar skulle det kanske kunna anses vara värdeminskning. Om du har kattuppfödning som näringsverksamhet skulle det kunna omfattas av den tredje punkten ovan. Men kom ihåg att det är du som ska bevisa att du har lidit en ekonomisk skada!

Vad krävs för att få ersättning för sakskada?

För att få sakskada så ska någon uppsåtligen eller av oaktsamhet ha orsakat skadan, 2:1 SkL. Då det verkar som om barnet hanterat katten på ett oaktsamt sätt så skulle detta kunna vara uppfyllt. Det ska även finnas ett samband mellan handlingen och skadan – alltså ska barnets hanterande av katten ha orsakat skadan, vilket verkar vara fallet för dig. Men här är det återigen du som ska visa att det var just barnets agerande som skadade katten.

Något som kan påverka din rätt till ersättning är medvållande, till exempel att du låtit barnet leka med kattungen, trots att du sett att barnet hanterade kattungen vårdslöst. Då kan ersättningsansvaret jämkas ner (bli lägre).

Vad gäller när ett barn har orsakat skadan?

Barns ansvar kan jämkas ner beroende på dess ålder. Om barnet är under 3-4 år brukar det jämkas ner till noll – då får du inte någon ersättning alls. Det jämkas mindre och mindre ju äldre barnet är. När man närmar sig 18 jämkar man mycket lite, om ens något.

Ersättningen kan även jämkas ner, om barnet enbart har agerat oaktsamt (och inte vårdslöst).

Om föräldrarna har en ansvarsförsäkring så täcker den barns oaktsamhet, oavsett om barnet varit oaktsamt eller vårdslöst. Detta gäller för barn upp till 12 år. Om en ansvarsförsäkring går in, så jämkar man inte alls. Då får du full ersättning.

Sammanfattning

För att du ska få ersättning ska du ha lidit ekonomisk skada på grund av sakskadan, och det är du som ska bevisa att du faktiskt har lidit skada. Barnet ska antingen av oaktsamhet eller vårdslöshet ha orsakat skadan. För att inte ersättningen ska jämkas ner på grund av medvållande så får du inte ha agerat på ett sätt som medverka till skadan (till exempel ha låtit barnet fortsätta leka, trots oaktsamt beteende).

Om föräldrarna har en ansvarsförsäkring, och barnet är under 12 år, så kan din sakskada ersättas av denna. Hör med föräldrarna om de har en sådan! Då jämkas det inte heller beroende på barnets ålder, eller huruvida barnet varit oaktsamt eller vårdslöst.

Om det inte finns en ansvarsförsäkring så kan en eventuell ersättning jämkas ner beroende på barnets ålder samt beroende på om barnet har varit oaktsamt eller om barnet har varit vårdslöst. Om det inte finns en ansvarsförsäkring så försöker man finna en annan ansvarig än barnet, till exempel personen som passade barnet (föräldrarna). Då är det de som ska ersätta skadan för att de har brustit i sin tillsynsplikt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,
Hilda Jeppsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98564)