Ett avtals förfallande

2015-06-01 i Anbud och accept
FRÅGA
hej. Har en pågående tvist med den hantverkare som bytt tak på vårt hus. Då vi inte var nöjda så valde vi att hålla inne med en del av betalningen (10%) tills dess att problemet var åtgärdat. Då hantverkaren vägrar så skickade jag ett kontrakt där jag skrivit att vi har rätt att få priset reducerat med 5% och att vi därför kommer betala in de resterande 5% till honom. Både jag och in sambo undertecknade detta kontrakt med namn och datum. hantverkaren skickade via sms att han inte godkände detta men kom inte heller med något motbud. detta var i november 2014. Min fråga är nu om det finns någon begränsad giltighetstid för ett kontrakt. Det känns olustigt att han har ett kontrakt med våra underskrifter och att han när som helst kan välja att skriva under och kräva in pengarna. Vi vill ju veta om vi kan använda de 10% som vi har innestående till en ny hantverkare för att åtgärda problemet.
SVAR

Tack för din fråga.

I och med att hantverkaren skickade ett sms där han deklarerade att inte godkänna avtalet är avtalets giltighet således förfallet i enlighet med 5 § i avtalslagen. Väljer man att avstå avtalet kan man som avstående part inte senare åberopa detta. Spara meddelandet utifall att han skulle hävda dess giltighet vid ett senare skede.

Det bör dock nämnas att man inte kan godkänna ett avtal hur sent som helst från dess mottagande. Ett svar måste anhållas inom skälig tid, se 3 § i avtalslagen, vilket normalt brukar innebära inget mer än en kortare betänketid. Med andra ord är det inget hantverkaren "när som helst" kan komma att åberopa.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (283)
2020-06-30 När måste en giltig återkallelse av anbud ske?
2020-06-12 Avtal acceptfrist - särskilt om nyttjanderätt
2020-05-31 Om hyresvärden vill ändra hyran från annonsen?
2020-05-31 Föreligger bundenhet vid förfrågan om hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (81784)