Ett anställningsavtal har inget formkrav

2020-10-13 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej! Vad är det som gäller vid anställningsavtal? Jag har arbetat på samma ställe i ett antal år nu och jobbar ca 80% men har inget anställningsavtal. Vi är rätt så många på min arbetsplats som inte har det då deras argument är att de bara har ett visst antal fasta tjänster. Det känns egentligen väldigt konstigt och gör det svårare för oss att t ex skaffa bolån mm. De tider vi arbetar får vi utskickade i en fråga via sms som vi då själva får svara på. Är det kanske därför de inte behöver avtal? För att de frågar oss om vi kan jobba och så väljer vi att tacka ja? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Ett anställningsavtal är formlöst
Det finns inget krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt, ett anställningsavtal är formlöst och är därmed ett avtal som kan ingås muntligt. Detta innebär att en muntlig överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare är juridiskt bindande.

Muntligt avtal kan vara svårt att bevisa
Vid en eventuell tvist kan ett muntligt avtal vara svårare att bevisa än ett skriftligt avtal eftersom ord står mot ord. Att ingå ett skriftligt anställningsavtal kan därmed vara ett tryggare val än ett muntligt avtal, även om ett skriftlighetskrav inte finns.

Arbetsgivaren ska ge skriftlig information
Senast en månad efter att du som arbetstagare har påbörjat din anställning (om anställningen är längre än tre veckor) ska du få skriftlig information om de villkor som är viktiga för din anställning (6 c § LAS). Arbetsgivaren ska även skriftligen informera arbetstagaren under anställningens gång om väsentliga förändringar av anställningsvillkoren, sådan information ska ges inom en månad (6 e § LAS). Om en arbetsgivare underlåter att lämna sådan information kan du som arbetstagare begära skadestånd för eventuell uppkommen skada samt för kränkning (38 § LAS).

Sammanfattningsvis
Det är inte krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt, ett muntligt anställningsavtal är juridiskt bindande för båda parter. Det kan dock vara svårt att bevisa att ett muntligt avtal föreligger och det kan därmed vara säkrast att ingå ett anställningsavtal skriftligt. En arbetsgivare är skyldig att skriftligen informera om viktiga villkor vid anställningens början samt löpande om väsentliga förändringar i anställningsvillkoren. Om sådan information ej har lämnats till arbetstagaren kan arbetstagaren ha rätt till skadestånd för uppkommen skada eller kränkning.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (104)
2021-03-22 Anställningsavtal har inget formkrav - ett muntligt anställningsavtal är därmed juridiskt bindande
2021-01-30 "Råd eller då" – konkurrensklausul
2020-10-23 Min chef ångrade sig om löneförhöjning
2020-10-13 Ett anställningsavtal har inget formkrav

Alla besvarade frågor (91294)