Ett annat land vill utmäta min egendom, kan de utmäta svensk egendom för skatteskuld?

Hejsan, det tyska finanzamt Neubrandenburg vill ta skatten från min tyska inkomst genom indrivning från

min svenska pension,Pensionsmyndigheten i Tyskland vägrar att betala skatt till Neubrandenburg eftersom de anser att min tyska pension ligger under existensminium för 4 personer.Har de rätt att göra indrivning på min svenska pension som bara är 7000 kr netto,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder att välja dig till oss på Lawline med din fråga.

Din frågeställning aktualiserar till viss del tysk rätt rörande utmätning, och det är något som tyvärr en tysk jurist borde hjälpa dig med och som ligger utanför vårt kunskapsområde. Men jag ska hjälpa dig så gott det går med de svenska reglerna för att ge svar på din fråga.

Sammanfattat svar:
Som jag ser det kan utmätning ske i Sverige genom att Finanzamt Neubrandenburg med stöd av dubbelbeskattningsavtalet och lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.
Eventuellt kommer de då ske en gemensam beräkning av dina inkomster i båda länderna. En gemensam beräkning kan möjliggöra utmätning antingen i Sverige eller i Tyskland, sett till din svenska pension så ligger även den under existensminimum i Sverige.

Jag kan tyvärr inte svara på om myndigheterna kommer göra en gemensam beräkning för att utmäta din skatteskuld, men det är utan tvekan en stor risk.

Utredning:

Det är utsökningsbalken som kronofogdemyndigheten har som stöd för att utmäta egendom. Kronofogde har dock bara möjlighet att utmäta egendom i Sverige. Svenska kronofogdemyndigheten har helt enkelt inte möjlighet att åka till ett annat land och mäta ut egendom eftersom de inte har någon legalitet i det andra landet utan istället skulle begå stöld. Svenska kronofogden har alltså inte möjlighet att mäta ut egendom som finns i Tyskland. För att göra det krävs istället att de kontaktar tysk motsvarighet. Gällande pensioner finns då exempelvis Finanzamt Neubrandenburg.
Med samma logik så kan alltså inte Tyska Finanzamt Neubrandenburg åka till Sverige och ta egendom eftersom de inte har stöd i svensk lag för det.

Europeiskt betalningsföreläggande:
Det finns en förordning som rör europeiskt betalningsföreläggande som då alltså skulle kunna vara ett problem här. Förordning 1896/2006 rör dock enligt artikel 2 inte skatter eller tullar. Istället handlar förordningen om civilrättsliga skulder.
Förordningen om europeiskt betalningsföreläggande kan alltså inte tyska Finanzamt Neubrandenburg använda sig av, och den vägen går det alltså inte för dem att med kronofogdens hjälp få till en utmätning av din pension här i Sverige.

Skatter är alltså undantagna enligt denna förordning. Det beror på att skatter sedan länge behandlas annorlunda och ofta finns de bästa internationella överenskommelserna gällande skatt eftersom det är staternas inkomster och därför extremt viktiga att inte förlora...
I 4 § Lag om ömsesidig handräckning i skatteärenden framgår att svenska skatteverket ska bistå utländska skatteverk med hjälp att kräva in skatter genom handräckning. Det krävs ömsesidig överenskommelse för att lagen ska vara tillämplig och en sådan överenskommelse finns med Tyskland. Den finns i artikel 29 i dubbelbeskattningsavtalet som du kan se här.
Det finns alltså möjlighet genom dubbelbeskattningsavtalet med Tyskland, och den svenska lag om ömsesidig handräckning för Skatteverket i Sverige att bistå och hjälpa Finanzamt Neubrandenburg med att driva in pengar från dig för skatt. Om Finanzamt Neubrandenburg inte lyckas driva in den från dig i Tyskland.

Undantag som skyddar dig?
Tyvärr verkar inte några undantag från reglerna vara tillämpliga i ditt fall, § 6, eftersom utmätning kan ske av svensk pension så är det svårt att hävda att utmätning av pension i ditt fall skulle strida mot svensk beskattning eller allmän hänsyn.

Utmätning kan bli aktuellt för dig:
Utmätning skulle alltså kunna ske i Sverige. Men den kommer då ske genom skatteverket. Hur utvecklat systemet är och hur bra kontakt det svenska skatteverket har med tyska motsvarigheter vet jag faktiskt inte. Så huruvida de väljer att gå denna relativt omständliga väg beror väl på dina skulder.

Det är mycket möjligt att svenska kronofogden även här anser att du har för låg inkomst. Men kanske gör de en gemensam beräkning med tyskarna för att se hur mycket du får i både Tyskland och Sverige.
I Sverige finns ett normalbelopp som ska vara skyddat från utmätning. Det är vår gräns för existensminimum kan man säga.
Det är i år 4738 kr + boendekostnad. Mer om det finns på kronofogdens webbsida.
Så beroende på din boendekostnad så hamnar du nog även med svenska mått under existensminimum gällande utmätning av lön/pension om du inte bor extremt billigt. Problemet här blir väl att Sverige kan gör en gemensam beräkning med Tyskland och då kanske du hamnar över existensminimum och då kan viss utmätning ske antingen i Tyskland eller Sverige.

Utmätning i Tyskland?
Det kan ju vara så att tyska pensionsmyndigheten accepterar en utmätning i Tyskland om skatteverket informerar dem om att du har pension även här. Då finns det ingen anledning att i Tyskland inte utmäta pensionen direkt hos pensionsmyndigheten.
Informationsutbyte mellan länderna kan alltså potentiellt möjliggöra utmätning där nere så att Finanzamt Neubrandenburg slipper gå via Sverige och Skatteverket för att få till en utmätning av din pension. Men det är ju något som beror på hur tyskarna beräknar inkomsten.

Om du behöver mer hjälp:
Om du behöver hjälp med något annat, att teckna avtal eller biträde vid en tvist så kan jag rekommendera Lawlines Juristbyrå för professionell hjälp. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Du kan även kontakta mig om det skulle vara några oklarheter eller något du vill ha förklarat på ett annat vis.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”