Ett äktenskapsförords upphörande

FRÅGA
När upphör ett äktenskap förord om det har gått mer än 30 år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du syftar på ett äktenskapsförord som har registrerats för över 30 år sedan och att äktenskapet inte har upplösts. Det är äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) som reglerar frågor gällande äktenskap.

Äktenskapsförord
Makar eller blivande makar kan genom ett äktenskapsförord avtala om att egendom ska vara enskild egendom (ÄktB 7 kap. 3 §). Det framgår även att man kan avtala om att enskilda egendomen ska vara giftorättsgods genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord. Detta kan tolkas som att ett äktenskapsförord inte kan tidsbegränsas utan att ett äktenskapsförord upphör att gälla endast genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord (ÄktB 7 kap. 3 §).

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Linus Långbacka
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85361)