Ett äktenskapsförords upphörande

FRÅGA
När upphör ett äktenskap förord om det har gått mer än 30 år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du syftar på ett äktenskapsförord som har registrerats för över 30 år sedan och att äktenskapet inte har upplösts. Det är äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) som reglerar frågor gällande äktenskap.

Äktenskapsförord
Makar eller blivande makar kan genom ett äktenskapsförord avtala om att egendom ska vara enskild egendom (ÄktB 7 kap. 3 §). Det framgår även att man kan avtala om att enskilda egendomen ska vara giftorättsgods genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord. Detta kan tolkas som att ett äktenskapsförord inte kan tidsbegränsas utan att ett äktenskapsförord upphör att gälla endast genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord (ÄktB 7 kap. 3 §).

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Linus Långbacka
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88084)