Ett äktenskapsförord registrerar enskild egendom

FRÅGA
Vi är gifta och har under pågående äktenskap gemensamt kommit överens om , och registrerat , viss enskild egendom. Är det samma sak som som att vi upprättat ett äktenskapsförord?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du hittar relevanta regler i äktenskapsbalken.

Genom ett äktenskapsförord kan makar klassificera egendom som enskild egendom eller giftorättsgods, vilket avgör vad som senare ska ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 1–2 § punkt ett och 10 kap. 1 § ÄktB). Det finns tre krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigt: skriftligt, undertecknad av båda makar och registrerat hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). En make kan bara klassificera egendom som den redan äger (när äktenskapsförordet upprättas) eller som den senare kan komma att få i gåva, testamente eller arv (7 kap. 3 § ÄktB).

Så ja, ni har upprättat ett äktenskapsförord och så länge alla tre krav är uppfyllda är det giltigt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (943)
2019-06-18 Gäller äktenskapsförord på samma sätt vid dödsfall som skilsmässa?
2019-06-18 Kan en make förhindra försäljningen av en gemensam bostad?
2019-06-18 Är månggifte tillåtet i Sverige och kan mina fruar söka uppehållstillstånd i Sverige?
2019-06-13 Är surrogat för enskild egendom också enskild?

Alla besvarade frågor (70013)