Ersättningsskyldighet vid trafikolycka

FRÅGA
Om jag är involverad i en trafikolycka och den andre får någon personskada, kan jag bli ekonomiskt ersättningsskyldig då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning för skada uppkommen i trafik regleras i trafikskadelagen (TSL) som du hittar här.

För personskada som uppkommer i följd av trafik utgår trafikskadeersättning (8 § TSL). Trafikskadeersättning är inte detsamma som skadestånd men skadeståndslagens principer används för att beräkna ut hur stor ersättningen blir (9 § TSL).

Alla motorfordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda ska ha en trafikförsäkring (2 § TSL). En förare eller passagerare som skadas har rätt till trafikskadeersättning från trafikförsäkringen på det "egna" fordonet (10 § TSL). En utomstående person som skadas, exempelvis en fotgängare eller cyklist har rätt till trafikskadeersättning från det fordons försäkring som orsakade skadan (11 § TSL).

Den skadelidande har dock möjlighet att kräva skadestånd direkt från skadevållaren istället för att begära trafikskadeersättning (18 § TSL). Detta har normalt den skadelidande inget intresse av till följd av de fullständiga garantierna för att trafikskadeersättning betalas, samtidigt som beräkningen sker enligt skadeståndslagens bestämmelser. Den skadelidande kan som sagt inte få dubbel ersättning, det vill säga både skadestånd och trafikskadeersättning.

Skulle skadestånd ändå utgå inträder den skadeståndsskyldige i den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning. Den skadeståndsskyldige erhåller då den ersättning den skadelidande skulle ha fått om denne vänt sig mot trafikförsäkringen med ersättningskrav (19 § TSL).

Den som vållar en skada uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet kan dock bli ersättningsskyldig mot det försäkringsbolag som har betalat ut trafikskadeersättningen. Detsamma gäller om skadan vållas genom vårdslöshet av en förare som kör rattfull (20 § TSL). Det är i sådana fall enbart den som genom sitt handlande har orsakat skadan som kan hållas ansvarig.

Om du inte vållar skadan uppsåtligen, genom grov vårdslöshet eller då du kör rattfull kommer du alltså inte att bli ersättningsskyldig. Skadan täcks av trafikförsäkringen på ditt fordon eller på det eventuella fordon som du kolliderar med.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (173)
2020-11-05 Skadestånd i trafik och åtal för flera brott
2020-10-28 Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?
2020-09-27 Skadestånd på grund av olycka med läkemedel i kroppen

Alla besvarade frågor (86836)