Ersättningsskyldighet vid personskada orsakad av vasst föremål på havsbotten

2017-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vad gäller ansvar vid följande händelse?Vår dotter skar sönder sin fot på något vid botten vid en sjö som ligger i kommunen vi bor i, sjön är inte privat markHon har tvingats till sjukhusvistelse i 3 dagar inkl omfattande operation ( 2 Tim) för att försöka återställa foten. Är det vållande av kroppskada kommunen gjort sig skyldig till, miljöbrott för att badet inte är säkert för bad?Vad kan vi kräva?Sveda, värk, medicinsk invaliditet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga är det enda aktuella juridiska alternativet att rikta ett skadeståndsanspråk mot kommunen. Din dotter har enligt frågan drabbats av en personskada då hon badat i kommunens vatten. Det som kommer avgöra om hon kan få skadestånd från kommunen är om de kan anses ha agerat vårdslöst i samband med skadan. Detta avgörs genom en oaktsamhetsbedömning som grundar sig i omständigheter från fall till fall, vilket alltid gör det svårt att på förhand definitivt avgöra om vårdslöshet föreligger eller ej.

I detta fall handlar det som jag tolkar frågan om ett eller flera vassa föremål på en havsbotten som tillhör kommunen. Det som blir avgörande i oaktsamhetsbedömningen är om kommunen haft möjlighet att förhindra skadans uppkomst. Kommunen bör således enligt mig, för att kunna bli skadeståndsskyldiga detta fall, på något sätt ha vetat om att vassa föremål låg på en olämplig plats på denna havsbotten (en plats där många badar). Man skulle exempelvis kunna tänka sig att kommunen fått in klagomål på vassa föremål på denna plats, men ignorerat klagomålen och på så sätt genom underlåtenhet att ta bort föremålet eller föremålen blivit skadeståndsskyldiga. Är det så att det tidigare förekommit liknade olyckor på badplatsen skulle det enligt mig även vara fullt rimligt att kräva av kommunen att man sätter upp avspärrningar, alternativt varningsskyltar vid badplatsen. Har man inte gjort detta skulle man mycket väl kunna hävda att kommunen agerat vårdslöst genom att inte varna allmänheten för bad på platsen.

Vid personskada kan din dotter kräva ersättning för exempelvis sjukvårdskostnader, fysiskt och psykiskt lidande av såväl övergående natur som av bestående art (5 kap 1 § skadeståndslagen).

Sammanfattningsvis tror jag dock det blir mycket svårt att utkräva någon ersättning från kommunen i detta fall. Som frågan är ställd är det enligt mig troligast att kommunen inte alls vetat om att detta eller dessa föremål låg på havsbotten, eller att risken för denna typ av skador fanns vid den aktuella platsen. Det är naturligtvis svårt för en kommun att konstant hålla koll på vad som finns på deras havsbottnar. Är det dock så att kommunen vetat om faran med vassa föremål på platsen skulle de enligt mig kunna bli skadeståndsskyldiga genom att inte ta bort dessa. Detsamma borde gälla om flera liknade skador skett på den aktuella badplatsen och kommunen fortsatt att ha den öppen utan avspärrningar, eller utan att sätta upp en varningsskylt där man varnar för vassa föremål på havsbotten.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (657)
2021-07-26 Övervakningsgarant för fallfärdigt hus
2021-07-25 Skadestånd för sakskada
2021-07-15 Behöver en skadereglerare uppge sitt efternamn till en kund?
2021-06-30 Har jag rätt till patientskadeersättning?

Alla besvarade frågor (94257)