Ersättningsskyldighet vid personskada

2016-10-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Om någon skadar sig på min fastighet, är det jag som är skadestånds eller ersättningsskyldig?Jag har en ladugård som rasat och en förbipasserande person undrade om jag ville sälja plåttaket på denna.Jag föreslog en symbolisk summa och att denne fick på egen risk plocka ner plåtarna ifall han ville ha dem.Ifall han nu vill plocka ner dessa och skadar sig, är jag ersättningskyldig eller skadeståndsskyldig då?
SVAR

Hej!¨

Tack för att du vänder dig till Lawline!

En förutsättning för att en person ska bli ersättningsskyldig är att skadan vållas genom uppsåt eller vårdslöshet. Vårdslöshet i det här sammanhanget skulle kunna vara att du är medveten om att plåtarna är dåliga och skaderisken är stor, men medvetet väljer att inte underrätta personen i fråga. Med tanke på att du har sagt till vederbörande att denne får plocka ner plåtarna på egen risk och upplyst personen om skaderisken anser jag inte att du kan bli ersättningsskyldig om skada skulle uppkomma.

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll