FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande30/01/2018

Ersättningsskyldighet vid olyckshändelse på skola

Hej! Jag råkade ut för en olycka på mitt gymnasium förra torsdagen då en av mina klasskompisar råkade öppna en av skolans dörrar så att dörren skjöts in i mitt huvud och orsakade en spricka i pannan. Vi stack till skolsköterskan snabbt därefter och hon tejpade igen det. Jag undrade bara om jag kan begära skadestånd från skolan då det hände innuti skolan? Jag är 16 år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tråkigt att höra om ditt olycksfall. Som jag tolkar din fråga är inte skolan den eventuellt skadeståndsansvarige (det spelar ingen roll att skadan skedde i skolans lokaler). Ska du utkräva ett skadestånd av någon för din personskada är det snarare av eleven som öppnade dörren. För att du då ska få skadestånd krävs att eleven antingen orsakat din skada via uppsåt eller vårdslöshet (2 kap 1 § skadeståndslagen).

Ingenting i din fråga tyder dock på att skadan skulle varit orsakad via uppsåt eller vårdslöshet. Istället tycks det röra sig om en tråkig olyckshändelse. Olyckshändelser blir du i allmänhet inte skadeståndsansvarig för. Således kan förmodligen inte heller eleven som öppnade dörren bli skadeståndsansvarig i detta fall.

Värt att nämna är dock att skolan har ett ansvar för att se till så att deras dörrar fungerar på ett "rimligt och korrekt" sätt. Om dessa typer av skador skulle vara en vanligt förekommande företeelse på skolan bör man nog ta och se över sina dörrar. Gör skolan inte det är det stor risk att man bryter mot exempelvis arbetsmiljölagen.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare