Ersättningsskyldighet vid bilkollision

FRÅGA
Min bil blev påkörd av en tankbilen bakifrån men min försäkringsbolag har beslutet att det är jag som vållande till olyckan och att jag ska betalar självrisk samt förlorade bonus. Nu undrar jag är det så skulle det gå till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning från trafikförsäkringen kallas för trafikskadeersättning och utgår i enlighet med trafikskadelagen (TSL).

Skada på det egna fordonet ersätts i regel inte av den vanliga trafikförsäkringen. Har man däremot utökat försäkringen till en vagnskadeförsäkring omfattas sådana skador. En vagnskadeförsäkring innehåller någonting som kallas för självrisk. Självrisken innebär att man själv får betala en del av skadekostnaden när man får ersättning från försäkringen. Denna självrisk varierar beroende på vilken typ av skada det handlar om, vilket försäkringbolag man tecknat försäkringen hos m.m.

Vid en bilkollision kan ersättning för skador på det egna fordonet även lämnas från trafikförsäkringen för det andra fordonet. Jag utgår från att tankbilen du har kolliderat med har en trafikförsäkring då det är någonting som ska finnas för alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställt (2 § TSL). Om det ska vara möjligt att få ersättning på detta vis måste skadan ha orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det andra fordonet (10 § 2 stycket TSL). Bristfällighet kan t.ex. vara dåliga bromsar. Den skadelidande måste i en sådan situation kunna bevisa att något av de två villkoren är uppfyllt. Har den skadelidande medverkat till skadan kan en sådan ersättningsskyldighet för skadevållaren jämkas, dvs. minskas ner (12 § 2 stycket TSL).

Din situation
Utifrån informationen du lämnar är det svårt för mig att avgöra vem som varit vållande till olyckan, alltså vems fel det är till att olyckan inträffat. Är det så att du upplever att tankbilens förare har orsakat skadan behöver du kunna bevisa detta för att få ersättning ur dennes trafikförsäkring. Kan du inte bevisa detta blir det svårt att få ersättning den vägen. Möjligheten att få någon ersättning för skadorna på din bil i ett sådant läge är enbart om du har en vagnskadeförsäkring, men då kommer du dessvärre behöva stå för självrisken som nämnts ovan. Information kring självriskens storlek m.m. bör du kunna hitta i ditt försäkringsbrev.

Hoppas detta hjälpte dig och tveka inte att höra av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor!


Vänliga hälsningar,

Melina Trydegård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (187)
2021-08-30 Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?
2021-08-11 Vad är en trafikolycka?
2021-08-03 Vem bär ansvaret för en bilkrock?
2021-07-31 Skadestånd för påkörd hund?

Alla besvarade frågor (95740)