Ersättningsskyldighet för hög reparationskostnad av dator

2017-07-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Har ett dilemma.Jag och några kompisar hyrde en lokal där vi hade en fest.Under festen råkade någon göra sönder en dator som var i lokalen. Vi förstår att vi är ersättningsskyldiga men har lite funderingar...För det första blev reparationskostnaden mer än vad datan kostade i nyskick. Det hindrade inte honom från att repetera skadan och skicka fakturan till oss. Av vårt försäkringsbolag får vi knappt något alls eftersom att datan är 3 år gammal. Till saken hör att när vi frågade vad som händer om vi gör sönder något så svarade han att det finns en självrisk av lokalen. Detta belopp sa han var betydligt lägre än vad de egentligen var och nu när vi ville använda hans försäkring går det inte eftersom självrisken är högre än värdet på datan.Vi tycker inte att det är rimligt att betala 15 000 för en 3 år gammal data. Vi förstår att vi är ersättningsskyldiga men bör vi inte vara det till en likvärdig data? mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tycker inte heller det är rimligt. Om vi utgår från att ni är ersättningsskyldiga för skadan på datorn har den skadelidande visserligen rätt till ersättning för reparationskostnaden enligt (5 kap 7 § skadeståndslagen). Huvudregeln är dock att denna ersättning inte får överstiga ”sakens värde”.

Frågan blir då hur man räknar ut ”sakens värde”? Ofta utgår man från återanskaffningskostnaden, vilket innebär vad det kostar för den skadelidande att köpa en likvärdig dator vid tiden för skadan. Vad datorn kostade en gång i tiden när den köptes in är alltså inte av intresse, utan det är själva värdet på datorn vid skadetillfället som är intressant. Efter detta görs ofta ett avdrag för ålder, brukande och eventuell nedsatt användbarhet på datorn.

Det är enligt mig knappast troligt att en tre år gammal dator skulle ha ett värde på 15 000 kr eller mer, vilket leder till slutsatsen att den skadelidande inte har rätt att kräva denna höga reparationsersättning. Ersättning för en reparationskostnad som överstiger ”sakens värde” är endast accepterat i undantagsfall, exempelvis vid skador på husdjur (som faktiskt räknas som en sak i lagens mening). Du bör naturligtvis ha en rätt att försöka rädda livet på ditt djur genom exempelvis veterinärbesök. Dessa veterinärbesök blir då ”reparationskostnader” och dessa överstiger ofta ”sakens värde”, då det ekonomiska värdet på exempelvis en katt, ibland inte är mer än 100 kronor.

Sammanfattningsvis anser jag att den skadelidande inte har rätt till ersättning för en reparationskostnad som överstiger datorns värde. Något undantag från denna huvudregel tycks inte vara aktuellt i denna fråga. Ersättningsskyldigheten borde istället (precis som du nämner i din fråga) grunda sig i kostnaden för den skadelidande att skaffa en likvärdig dator. Dessutom anser jag att avdrag för ålder, brukande och eventuellt även nedsatt användbarhet skulle kunna vara aktuellt i detta fall.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (678)
2022-01-12 Är en fastighetsägare skyldighet att sköta skottning och sandning på sin fastighet?
2022-01-10 Rätt till ersättning vid misslyckad ögonoperation?
2021-12-30 Kan jag begära ersättning i efterhand på grund av felaktig läkarvård?
2021-12-28 Skolans ansvar för stulna hörlurar

Alla besvarade frågor (98494)