Ersättningsmöjligheter när ditt skadestånd, som förvaltades av en förälder, använts för att betala för hushållet

2018-10-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag blev utsatt för ett övergrepp som 7 årig och anmälde när jag var 13, i följd av det åtalades mannen och jag fick ett skadestånd. Dock togs beslutet att skadeståndet inte skulle ges till mig efter fyllda 18Och gick till min vårdnadshavare. Då Min ensamstående mamma på den tiden var sjukskriven pga depression och fick bidrag ansåg kommunen och staten att skadeståndet var en inkomst för henne och all hjälp togs ifrån henne och vi fick använda skadeståndet till ja; klara oss. Nu undrar jag om jag kan söka ersättning från brottsofferfonden? Brottet anmäldes för tio år sen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att verkligen beklaga denna händelse och vill dessutom ge en eloge till dig som vågade att anmäla detta!


Ideella skadestånd ses som en tillgång i frågor om bistånd:

Skadeståndet som beslutades om i ditt fall var ett ideellt skadestånd. Detta innebär att skadeståndet grundade sig på en brottslig handling, som ledde till att du fick en skada som inte var ekonomisk.

Det är reglerna i socialtjänstlagen (SoL) som avgör om biståndsfrågor, se SoL 4 kap.. Din mamma hade redan fått bistånd tidigare, men detta upphörde när ditt skadestånd blev utbetalt eftersom de ansåg att detta var en inkomstkälla.

Tyvärr så går det att se i förarbetena, och även i praxis, att ideella skadestånd är att se som inkomstkälla. Därför kan ett sådant skadestånd ligga till grund för att man inte får sitt bistånd längre.


Din mamma hade rätt att ta hand om ditt skadestånd:

Det finns inget tvivel om att ideella skadestånd kan ses som inkomst. Men i ditt fall så handlade det inte om din mammas skadestånd, utan ditt! Det är reglerna i föräldrabalken (FB) som hanterar sådana situationer.

I ditt fall så fick du inte ta hand om ditt skadestånd eftersom du var omyndig och omyndiga inte får ta hand om sina egna tillgångar, se FB 9 kap. 1 §. Detta innebar att ditt skadestånd skulle tas han om av din mamma (din förmyndare), vilket man kan läsa i FB 10 kap. 2 § jämte FB 12 kap. 1 § 1 stycket.


Det kanske finns möjlighet att söka ersättning från din mamma:

Det kan bli en fråga om att din mamma inte har hanterat dina pengar på rätt sätt, eftersom hon skulle tagit hand om det på ett sätt som är bäst för dig, se FB 12 kap. 3–4 §. Detta är en tolkningsfråga.

Jag tror att man skulle komma fram till att hon handlade på ett rimligt sätt eftersom:

a) hon fick instruktionen från myndigheten att använda det som en inkomstkälla

b) hennes bidrag försvann och hon hade ingen annan inkomst

c) er vardag hade gått ihop om hon inte hade gjort det och det ligger i ditt intresse som barn att bo i ett fungerande hem

Jag går inte in på det mer än så, för att när jag läser din fråga så verkar det inte som att du vill att din mamma ska "ta smällen" för detta, vilket jag skulle förstå. Det verkar som att hon gjorde sitt bästa under omständigheter som inte var enkla.

Men, jag vill ändå att du ska veta att det finns en eventuell möjlighet att hålla din mamma ansvarig för hur hon hanterade dina pengar. Om det skulle vara något som du vill utforska så får du gärna ställa fler frågor där det framgår att det är din vilja.


Ersättning kan inte sökas från brottsoffermyndigheten:

Jag märkte att du skrev brottsofferfonden, men de är inte relevanta för din situation eftersom deras jobb är att bistå med pengar till olika typer av forskning i frågor som hanterar brottsoffer.

Du kan inte heller få ersättning från brottsoffermyndigheten eftersom du fick ditt skadestånd. Du skrev inte det i din fråga men antingen så kom ditt skadestånd från gärningsmannen eller av den brottsskadeersättning som staten erbjuder om gärningsmannen inte kunde betala ditt skadestånd.


Mina rekommendationer:

Prata med din mamma om detta. Det finns tyvärr ingen möjlighet att överklaga till socialtjänsten längre, men det kanske kan vara hjälpsamt att prata igenom allt.

Fundera på det jag skrev och om det skulle vara så, tveka inte att ställa frågor som gäller din mammas ansvar i situationen.

Sen vill jag även säga att det tyvärr är så att vårt system är byråkratiskt och tar inte alltid hänsyn till vissa personers öden. Det känns för mig som att detta är en situation där du och din mamma har hamnat i kläm.

Jag önskar att det fanns mer jag kunde hjälpa med, men hoppas att du ändå fick lite klarhet i situationen och att du återkommer med fler frågor om det är så.

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2019-04-14 Skadeståndsersättning för vattenskada - åldersavdrag med mera
2019-04-08 Vem betalar självrisk vid försäkringsfall?
2019-04-03 Möjligt att få ersättning för pengar som frånvunnits genom brott utan att anmäla ?
2019-03-27 Vad sker med skadeståndet till en avliden person?

Alla besvarade frågor (67945)