Ersättningskrav pga brutet "löfte" om andrahandsuthyrning

Hej! Jag har en fråga gällande andrahandsuthyrning. Jag har fått godkänd av föreningen att hyra ut min bostadsrätt men de ville veta först vem som ska bo där och även prata i telefon med personen innan de godkänner hyresgästen och i samband med detta kom det fram när min föreningen pratade med honom att han brukar spela gitarr vilket han inte nämnde för mig tidigare trots att när han var på visningen nämnde han inte något form av spela gitarr och jag nämnde för honom att det är väldigt tyst i lägenheten och det är viktigt att det är tyst och att inte störa grannarna! Vi har inte skrivit på något avtal då jag väntade på förningen slutliga beslut utan bara mejlat honom andrahandskontrakt. Föreningen sa nej om honom då han nämnde att det kan hände att han kommer att spela gitarr men det ska inte vara något problem att spela på dagen... men när föreningen sa nej och såklart så måste jag även acceptera föreningen beslut och nämnde till honom att tyvärr du kan inte hyra min lägenhet. Då mailade han mig att han kommer att gå vidare med detta beslut och att han inte har något boende just nu och att jag ska ersätta honom Hotel kostnader och osv... min fråga har han rätt till ersättning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt kan hyresavtal både vara skriftliga och muntliga. I ditt fall är det tydligt att ett skriftligt avtal inte har ingåtts. Frågan blir då om denne person grundar sitt krav i att ett muntligt avtal har uppstått och att du därefter brutit mot det genom att inte ge honom tillträde till lägenheten.

Inledningsvis ska det nämnas att i en domstol ska parten som hävdar att det finns ett muntligt avtal bevisa det. Typiskt för muntliga avtal är just att de är svåra att bevisa då det ofta är ord-mot-ord. Jag kan inte riktigt uttala mig om din situation med exakthet då jag inte är helt säker på vad som sagts eller skrivit mellan er. I de fall det kan anses finnas ett muntligt avtal, kan du bli ersättningsskyldig för de skador som din motpart åsamkas i form av ökade kostnader pga resa, ersättningsboende och liknande. Enligt en allmän skadeståndsrättslig princip måste dock personen begränsa sin skada genom att försöka välja de billigare alternativen som finns tillgängliga.

Det ska tilläggas att det är lite otydligt vad din motpart grundar sitt krav i. Om han aldrig nämner något om ett muntligt avtal är han kanske "ute och fiskar" efter ersättning i hopp om att du ska betala för att bli av med honom.

Mitt råd är att du inte betalar något utan att veta vad hans krav grundar sig i rent juridiskt. Även då kan det vara en god idé att rådfråga en jurist innan du betalar något. En jurist eller advokat kan hjälpa dig skriva ett förlikningsavtal för att förhindra att personen kommer tillbaka flera månader senare och kräver mer pengar.

Jag hoppas att du fick lite vägledning med detta.

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning